uczniowie

Z zasady ubezpieczenie szkolne ma chronić dziecko przed następstwami nieszczęśliwych wypadków – jego zakres obejmuje między innymi tego typu sytuacje. Wówczas dzięki polisie osoba objęta ubezpieczeniem może otrzymać odszkodowanie. Czy jednak ubezpieczenie szkolne dziecka działa także podczas ferii i przerw od nauki? 

Ochrona, nie tylko na terenie szkoły 

Na początku należy odpowiedzieć na pytanie czy ubezpieczenie szkolne działa tylko na terenie szkoły i tylko w okresie roku szkolnego – szczególnie, że wielu rodziców ma wątpliwości związane z tą kwestią. Otóż tego typu polisa stanowi całodobową ochronę w każdym miejscu, w którym przebywa dziecko. Bez względu na to czy są to sanki, spacer, dom czy szkoła. Ubezpieczenie zadziała wszędzie tam gdzie dzieci skaczą, biegają i realizują swoje nawet najbardziej zwariowane pomysły. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z NNW, jeśli do nieszczęśliwego wypadku dojdzie zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak i dodatkowych, w drodze do i ze szkoły oraz na wycieczkach i obozach szkolnych. Co więcej ochrona obejmuje ucznia także w czasie wakacji letnich, ferii zimowych i świątecznych przerw od nauki. Podsumowując – ubezpieczenie szkolne działa non stop. 

Ubezpieczenie szkolne – co obejmuje? 

Większość dostępnych na rynku ofert zapewnia całodobową ochronę przez 7 dni w tygodniu. A szeroki zakres ochrony to kompletne rozwiązanie na nieprzewidziane zdarzenia. Przykładowo z ubezpieczeniem NNW dla dziecka w Compensie możemy liczyć między innymi na: 

  • zwrot kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku (zakup leków wskazany przez lekarza, wizyty lekarskie, zlecone badania), 
  • zwrot kosztów rehabilitacji, 
  • zwrot kosztów pomocy psychologicznej dla dziecka po nieszczęśliwym wypadku, 
  • świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (% sumy ubezpieczenia za każdy % trwałego uszczerbku na zdrowiu), 
  • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, kota, użądlenia czy ukąszenia. 

Ubezpieczenie NNW dziecka – jak wybrać? 

Większość opiekunów podejmuje decyzję odnośnie ubezpieczenia szkolnego dla dziecka we wrześniu, gdy w szkole zbierane są pieniądze na składkę ubezpieczeniową. Jednak warto wówczas zweryfikować dostępne oferty. Może się, bowiem okazać, że tego typu polisa grupowa nie będzie odpowiadała potrzebom naszego dziecka. Pamiętajmy też, że indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka możemy zakupić w każdej chwili. Dlatego warto odrobić tę lekcję i poszukać odpowiedniej oferty z szerokim zakresem ochrony. Zwłaszcza teraz, gdy uczniowie spędzają dużo czasu w domu, podczas zdalnej nauki, a aura za oknem sprzyja zimowemu szaleństwu. 

Źródło: opracowano na podstawie Compensa TU S.A. VIG