Ubezpieczenie nagrobka stanowi istotną kwestię w kontekście aktów wandalizmu czy uszkodzeń związanych z burzą. Szczególnie, że koszty nagrobków mogą sięgać od kilku do kilkunastu tys. zł. Nie każdy jednak wie, że pomniki możemy ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej. Jak wygląda zakres takiego ubezpieczenia? 

Zwrot kosztów w przypadku uszkodzenia lub kradzieży elementów nagrobka 

Statystyki pokazują, że w naszym kraju jest ponad 12 tys. cmentarzy o łącznej powierzchni 16 tys. ha, a liczba wszystkich nagrobków w Polsce sięga blisko 7 mln sztuk (wg ankiety zrealizowanej na potrzeby Cyfryzacja Miejsc Pamięci). Na rynku można znaleźć szeroką ofertę pomników dostosowany do indywidualnych potrzeb, a ich ceny są wysokie i mogą wahać się od kilku tys. złotych do nawet kilkunastu tys. złotych. Z pewnością nie jest to  mały koszt. Niestety nagrobki narażone są na akty wandalizmu, takie jak dewastacja czy kradzieże mosiężnych elementów pomnika, a także czynniki zewnętrzne jak powalone drzewa lub burze z gradem. Jednak warto zdawać sobie sprawę, że w takich przypadkach można uzyskać zwrot kosztów z polisy mieszkaniowej. Oczywiście pod warunkiem, że umowa ma odpowiednie rozszerzenie zakresu. 

– Zabezpieczenie polisą nagrobków jest rozsądne i istotne, bo ich koszty są duże. Są narażone na akty wandalizmu, a także złe warunki atmosferyczne. Nagrobki można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej, którą trzeba rozszerzyć o ochronę pomników na cmentarzu. Zakres obejmuje ryzyka, takie jak: silny wiatr, deszcz nawalny, dym i sadza, powódź, pożar, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu oraz kradzież i dewastację. Warto pamiętać, że w przypadku powstania szkody należy powiadomić zarząd cmentarza, a w przypadku zniszczenia nagrobka przez osobę trzecią zawiadomić należy również Policję i ubezpieczyciela, a następnie postępować zgodnie z jego zaleceniami w jaki sposób zabezpieczyć i usunąć pozostałości po szkodzie – mówi Iwona Konarzewska, Menedżerka ds. ubezpieczeń domów i mieszkań w TUZ Ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie nagrobka – ile kosztuje? 

Ze względu na to, że inflacja znacząco zwiększyła koszty nagrobków, przy ich ubezpieczeniu należy brać pod uwagę wartość odtworzeniową. Ten sposób kalkulacji sumy ubezpieczenia pozwoli nam na odbudowę zniszczonego pomnika z tych samych materiałów. 

– Wartość odtworzeniowa oznacza, że ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie, które odpowiada kosztom odtworzenia zniszczonego obiektu. Obecnie przez wzrost inflacji, ceny nagrobków również są wyższe, na co należy zwrócić uwagę przy szacowaniu wartości odtworzeniowej i wysokości składki. Ważne jest, aby ustalić ją na początku. Wtedy odszkodowanie będzie odpowiadało kosztom odbudowy zniszczonego obiektu, czyli przywrócenia go do stanu nowego. W przypadku grobowców i nagrobków oznacza to pokrycie kosztów: remontu, naprawy, odbudowy lub zakup nowego albo tego samego rodzaju, typu oraz zrobionego z tych samych materiałów. Koszty polisy nie są wysokie – przy składce dodatkowej wynoszącej 50 złotych suma ubezpieczenia wynosi 5 tys. zł, przy 100 zł – 10 tys., 150 zł – 15 tys., a płacąc składkę w wysokości 250 zł można liczyć na sumę ubezpieczenia w wysokości 25 tys. zł – dodaje Iwona Konarzewska z TUZ Ubezpieczenia. 

Kiedy ubezpieczenia nagrobka nie zadziała? 

Warto pamiętać o tym, że ubezpieczenie nagrobków i grobowców swoim zakresem nie obejmie kradzieży elementów dekoracyjnych takich jak wieńce, bukiety czy znicze. Polisa nie zadziała także wówczas, gdy nagrobek zostanie uszkodzony np. na skutek upływu czasu lub szkód spowodowanych niedbałością firm pogrzebowych lub kamieniarskich. Odszkodowania nie otrzymamy także, jeśli chore drzewo upadnie i zniszczy miejsce pochówku. Wynika to z tego, że wówczas odpowiedzialność za utrzymanie drzew i krzewów spoczywa zarządcy cmentarza. 

– Zdarzenia niepodlegające odpowiedzialności ubezpieczyciela określone są w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) i zazwyczaj obejmują naturalne zużycie, starzenie się nagrobka i jego elementów, wady w wykonaniu np. złe materiały lub montaż, oraz szkody powstające zwykle w trakcie eksploatacji, takie jak np. trwałe zabrudzenia woskiem czy zarysowania – podsumowuje Iwona Konarzewska z TUZ Ubezpieczenia. 

Co ważne, w przypadku zdarzeń objętych ubezpieczeniem ochrona obowiązuje przez cały rok, a odszkodowanie zazwyczaj jest wypłacane w ciągu kilku dni. 

Źródło: TUZ Ubezpieczenia