Jak już wielokrotnie o tym pisaliśmy, ubezpieczyciele wyliczając wartość składki za ubezpieczenie OC biorą pod uwagę wiele czynników. Jednym z nich jest wiek posiadacza pojazdu. Jednak czy młody kierowca zawsze zapłaci więcej za ubezpieczenie OC? Komu są naliczana jest zwyżka za wiek?

Wiek posiadacza pojazdu a ubezpieczenie OC

Na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu zobligowany jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Co ważne, ochrona obejmuje szkody spowodowane danym autem bez względu na to, kto będzie je prowadził. Ubezpieczyciele nie biorą odpowiedzialności finansowej wyłącznie za szkody spowodowane przez posiadacza pojazdu. Pamiętajmy jednak, że jeśli z  samochodu będzie korzystał ktoś inny, to powinniśmy powiadomić o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe. W kalkulatorach OC bardzo często pojawia się pytanie o dodatkowych, młodych kierowców lub innych użytkowników pojazdu. Zgłoszenie takiej osoby może spowodować, że ubezpieczyciel wyliczy nam wyższą składkę za ubezpieczenie OC. Dlaczego? Wynika to z oceny ryzyka. Jeśli kierowca nigdy nie był posiadaczem samochodu i go nie ubezpieczał, to tym samym ubezpieczyciel nie wie, czego może się spodziewać po takim użytkowniku ruchu. Dlatego bierze pod uwagę to, że będzie to kierowca, w przypadku, którego istnieje wyższe ryzyko spowodowania szkód. Pamiętajmy, że towarzystwa ubezpieczeniowe wszelkie analizy opierają na rzetelnych źródłach danych i doskonale zdają sobie sprawę z tego, w jakim wieku są kierowcy powodujący najwięcej kolizji i wypadków w Polsce.

Wypadkowi młodzi kierowcy

Ubezpieczyciele mogą czerpać informacje odnośnie liczby wypadków i wieku sprawców z raportów Komendy Głównej Policji. Ich autorzy szczególnie zwracają uwagę na grupę tzw. młodych kierowców, czyli prowadzących auta w wieku od 18 do 24 lat. Jak możemy przeczytać w opracowaniu policji, dotyczącym wypadków w 2019 roku byli oni sprawcami 4 910 wypadków, w których zginęły 462 osoby, a 6 409 odniosło obrażenia. W przypadku tych osób zdecydowanie najwyższy jest wskaźnik liczby zdarzeń na 10 tys. populacji. W zależności od wieku kierowcy wynosi on:

  • od 18 do 24 lat – 17,4,
  • od 25 do 39 lat – 9,5,
  • od 40 do 59 lat – 6,9,
  • 60 plus – 4,7.

Jak widać, najmniej wypadków powodują seniorzy. Niestety młodzi kierowcy są najczęściej odpowiedzialni za takie zdarzenia, i właśnie dlatego ubezpieczyciele nakładają na nich zwyżkę ubezpieczeniową za wiek. Większe ryzyko spowodowania szkód powoduje, że tacy kierowcy muszą się liczyć z tym, że będą płacić stosunkowo więcej za OC. Jednak na jak długo zostanie im naliczana zwyżka za wiek?

Do ilu lat obowiązuje zwyżka za wiek?

Można zauważyć, że Komenda Główna Policji w swoim raporcie za osobę młodą uważa kierowcę do 24. roku życia. Jednak nie w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym naliczana jest zwyżka za wiek każdemu, kto nie ukończy 24 lat. Dlaczego? Ubezpieczyciele nie są zobowiązani do stosowania tych samych zasad i kryteriów przy wyliczaniu ceny OC. W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nie znajdziemy również żadnych zapisów, które sugerowałyby, do którego momentu kierowca powinien być uważany za młodego. Praktyka pokazuje, że w polskich zakładach ubezpieczeń najczęściej zwyżka za wiek występuje do 26 lat. Czy to oznacza, że po przekroczeniu tej granicy wiekowej będziemy mogli liczyć na niższą cenę OC? Jak wspomnieliśmy, koszt polisy zależy od wielu czynników. Czasami wystarczy jedna szkoda, by zapłacić za ubezpieczenie więcej niż w minionym roku. Zmienić się mogą również inne kwestie, np. może stać się posiadaczem pojazdu o innych parametrach.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia OC?

Właściciele pojazdów bardzo często zastanawiają się, ile procent zwyżki za wiek zostanie im naliczone za to, że są młodymi kierowcami. Nie zapominajmy jednak, że każdy ubezpieczyciel sam ustala, jakie czynniki mają największy wpływ na wysokość składki. W danej firmie zwyżka za wiek może wynosić np. 10 procent, ale opłata za OC będzie wyższa niż w towarzystwie, które nakłada zwyżkę w wysokości 20 procent. Tym bardziej, że ubezpieczyciele poza wiekiem posiadacza pojazdu biorą również pod uwagę:

  • Czas posiadania prawa jazdy – kierowca, który niedawno uzyskał uprawnienia musi liczyć się z tym, że zapłaci więcej za OC. Najczęściej zwyżka naliczana jest przez 3 lata od zdobycia prawa jazdy.
  • Historię przebiegu ubezpieczenia – jeden z najważniejszych czynników. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę to, czy z OC posiadacza pojazdu było już wypłacane odszkodowanie. Kierowcy, którzy często są sprawcami szkód muszą zaakceptować wyższą ceną za ubezpieczenie pojazdu. Wynika to z większego ryzyka spowodowania takiego zdarzenia. Natomiast jazda bezszkodowa wiąże się z tym, że z roku na rok ochrona może być coraz tańsza.
  • Pojazd – znaczenie ma wiek, marka, model, rodzaj, pojemność silnika i nie tylko. Najczęściej posiadacz małego auta miejskiego zapłaci mniej za ochronę ubezpieczeniową niż właściciel samochodu sportowego z bardzo mocnym silnikiem.
  • Płeć – w wielu przypadkach posiadacz pojazdu, który założył rodzinę i najczęściej podróżuje z dziećmi, może liczyć na niższą cenę za OC niż singiel.
  • Miejsce użytkowania pojazdu – dla ubezpieczyciela ważne jest nie tyle to, gdzie pojazd jest zarejestrowany, ale to, gdzie jest użytkowany. Jeśli będzie to duże miasto, to ubezpieczenie OC może kosztować więcej, niż gdyby kierowca jeździł w małej miejscowości. Wiąże się z większym ryzykiem spowodowania szkody.

Szukając najlepszego ubezpieczenia pojazdu, warto zdecydować się na porównanie ofert OC. Dzięki temu będziemy mogli zweryfikować to, ile wyniesie składka w danym przypadku. Z pewnością analizowanie tego, do jakiego wieku obowiązuje zwyżka u poszczególnych ubezpieczycieli nie ma większego znaczenia. Natomiast bliżej przyjrzyjmy się temu, ile wyniesie cena za OC po uwzględnieniu przez ubezpieczyciela wszystkich czynników, które wpływają na całościowy koszt polisy komunikacyjnej.

Źródło: UNIQA