Każdy posiadacz pojazdu zobligowany jest do zakupu ubezpieczenia OC, które chroni innych uczestników ruchu przed szkodami wyrządzonymi przez kierującego pojazdem. Jeśli jednak chcemy w razie problemów na drodze uzyskać kompleksowe wsparcie i pomoc nawet wówczas, gdy jesteśmy sprawcą zdarzenia, powinniśmy zastanowić się nad wykupieniem AC. Jak jednak wybrać autocasco? 

Ubezpieczenie AC – które wybrać? 

Większość z nas wie, że ubezpieczenie AC jest umową dobrowolną. W praktyce oznacza to, że w przeciwieństwie do OC nie jest obowiązkową polisą. Jednak nie zmienia to faktu, że jest ubezpieczeniem przydatnym. Szczególnie, że tego typu umowa zapewnia nam ochronę przed poniesieniem kosztów związanych z kolizją czy wypadkiem, którego byliśmy sprawcą. Czym zatem charakteryzuje się dobre AC i jak wybrać polisę, by zyskać kompleksową pomoc? 

Autocasco powinno przede wszystkim chronić przed: 

  • kradzieżą pojazdu, 
  • wandalizmem, 
  • zderzeniem się pojazdów, 
  • zetknięciem się pojazdów z osobami, zwierzętami i przedmiotami, 
  • pożarem, wybuchem, zatopieniem, nagłym działaniem sił przyrody, 
  • działaniem czynnika chemicznego lub termicznego, 
  • zderzeniem się sprzętu sportowego wożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami na zewnątrz pojazdu. 

Jak widać, ochrona ubezpieczenia autocasco może być naprawdę kompleksowa – szczególnie w wariancie pełnym. Polisa pozwala bezpiecznie podróżować nie tylko po Polsce, ale również poza jej granicami. A to jest szczególnie istotne dla osób, które często wyjeżdżają w celach służbowych lub rekreacyjnych. Dostępne na rynku oferty AC obowiązują również na terenie takich krajów jak Maroko, Algieria, Tunezja, Izrael i Iran oraz, oczywiście, na terenie całej Europy. 

Warianty AC – który najlepszy? 

Wiele osób stojąc przed wyborem polisy zastanawia się, jakie AC wybrać. Szeroka oferta ubezpieczycieli nam tego nie ułatwia. Jednak szukając najlepszego ubezpieczenia, zwróćmy uwagę na to, jakie zdarzenia obejmuje polisa. Ważne jest to, by dopasować wariant AC do naszych indywidualnych potrzeb. 

Dlatego jeśli zależy nam głównie na ochronie przed kradzieżą, możemy wybrać AC Kradzież, a jeśli potrzebujemy kompleksowej ochrony, np. podczas zagranicznego wyjazdu, zdecydujmy się na AC Uszkodzenia i Kradzież, które gwarantuje pełne wsparcie na wypadek różnych zdarzeń drogowych. 

Z kolei pełne AC to pewność, że w razie uszkodzenia czy wypadku ubezpieczyciel wypłaci nam pieniądze lub pokryje całkowity koszt naprawy samochodu.  Z pewnością zakres ubezpieczenia autocasco to pierwsze, co powinniśmy analizować, szukając polisy dla siebie. 

Jednak to nie wszystko. Znaczenie ma także opinia o ubezpieczycielu. Szukajmy, zatem doświadczonego i godnego zaufania partnera ubezpieczeniowego. 

Źródło: MTU24.pl