logo tuz

Marka TUZ Ubezpieczenia wprowadziła do sprzedaży dwa atrakcyjne produkty przeznaczone dla przedsiębiorców. Ubezpieczyciel rozszerzył ofertę ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

TUZ Ubezpieczenia rozszerza zakres ubezpieczenia 

Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami marka TUZ Ubezpieczenia wprowadziła do swojej oferty dwa ważne i atrakcyjne produkty przeznaczone dla przedsiębiorców.  

– Pełen sukcesów i zmian rok 2022 kończymy zgodnie z zapowiedziami (…) Po zmianach w zakresie budowy zespołu sprzedażowego oraz nowych rozwiązań dla brokerów wprowadzimy nowe i atrakcyjne produkty i teraz to realizujemy – mówi Monika Bidermann, dyrektorka Departamentu Rozwoju Biznesu i Współpracy z Brokerami w TUZ Ubezpieczenia. 

Z opublikowanych informacji wynika, że nowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Cywilnej dla przedsiębiorców obowiązują już od 22 listopada 2022. 

Nowy produkt konsoliduje cztery OWU w jedno oraz znacząco rozszerza zakres ubezpieczenia mienia. Wprowadziliśmy szereg rozwiązań, których celem jest dopasowanie ubezpieczenia mienia i OC do dzisiejszych realiów rynkowych, a przede wszystkim zapewnienie kompleksowej ochrony klientom. Przy tworzeniu nowego produktu dużo czasu poświęciliśmy na konsultacje z brokerami, underwiterami oraz zespołem sprzedażowym – tłumaczy Monika Bidermann. 

Ubezpieczyciel podkreśla, że nowe produkty zapewniają nowe rozwiązania oraz szeroki zakres, co ułatwia dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej do rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. 

Zmiany w ubezpieczeniu mienia i ubezpieczeniu OC 

Najważniejsze zmiany w ubezpieczeniu mienia według ubezpieczyciela to: 

 • możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów: od ryzyk nazwanych lub w formule od ryzyk nienazwanych (all risk), 
 • kradzież w standardowym zakresie, 
 • szeroka definicja dla ryzyk deszczu i wiatru (brak minimalnych parametrów dla działania deszczu i wiatru), 
 • ochrona od przepięć w standardzie, niezależnie od przyczyny, 
 • 13 klauzul dodatkowych rozszerzających ochronę, m.in. maszyn od szkód mechanicznych i elektrycznych, katastrofy budowlanej czy mienia podczas transportu, 
 • klauzula Leeway w dwóch wariantach, wg formuły ubezpieczenia 130% (dotychczas 120%) lub wg formuły szkody, 
 • automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia dla sum stałych, 
 • dodatkowe koszty po szkodzie w standardzie ubezpieczenia. 

TUZ Ubezpieczenia, jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia przygotował także nowe warunki ubezpieczenia OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadanego mienia. Przy tworzeniu nowego produktu OC bardzo dużo kwestii poświęcono rozbudowie podstawowego zakresu ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie OC po zmianach to: 

 • szeroki zakres podstawowy (obejmuje m.in.: OC delikt i OC kontrakt, odpowiedzialność za szkody spowodowane przez rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców), 
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego (kraje UE oraz Wielka Brytania, Szwajcarii Norwegii i Islandia lub cały Świat z wyłączeniem Kanady, USA, Australii, Nowej Zelandii), 
 • rozszerzenie definicji pracownika o pracownika tymczasowego, 
 • włączenie do ochrony szkód powstałych w związku z podróżami służbowymi, 
 • rozszerzenie klauzuli OC za produkt o zatrucie pokarmowe, 
 • niezbędne koszty ochrony prawnej lub wynagrodzenie rzeczoznawców w standardzie, 
 • do umowy OC może zostać dodanych 27 klauzul rozszerzających. 

Nowe produkty dla przedsiębiorców 

Nowe produkty sprawiają, że oferta TUZ ubezpieczenia staje się elastyczna dla przedsiębiorców. 

– W ramach indywidualnego podejścia do Klienta, zarówno w ubezpieczeniu mienia, jak i OC dla przedsiębiorców, możemy zaoferować dodatkowe rozszerzenia lub modyfikować postanowienia oferty o klauzule brokerskie, tworząc w ten sposób program ubezpieczenia „szyty na miarę” – mówi Monika Bidermann. 

TUZ zapowiada, że to dopiero początek prac związanych z wdrażaniem nowych produktów dla klienta instytucjonalnego w TUZ Ubezpieczenia. 

– Pracujemy nad nowymi warunkami także dla ryzyk ubezpieczenia utraty zysku, maszyn od awarii oraz sprzętu elektronicznego – zapowiada Monika Wolnicka, koordynator ubezpieczeń majątkowych w Departamencie Ubezpieczeń. 

Ubezpieczyciel zachęca do swojej oferty brokerów, z tego powodu w najbliższym czasie zorganizuje webinar, który pozwoli im poznać bliżej rozwiązania przyjęte w nowych OWU. 

Zależy nam na tym, aby każdy z brokerów zapoznał się z nowymi warunkami ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej – zapewnia Magdalena Subocz, Dyrektor Regionu ds. współpracy z Brokerami. 

Szczegóły nowej oferty TUZ będzie przedstawiać również podczas indywidualnych spotkań. Ubezpieczyciel już teraz zaprasza na szkolenia w każdym z regionów, które odbędą się w pierwszym kwartale 2023 roku. 

– Brokerów zainteresowanych otrzymaniem dodatkowych informacji dotyczących nowych ubezpieczeń, prosimy o kontakt z regionalnym dyrektorem sprzedaży TUZ Ubezpieczenia – mówi Monika Bidermann. 

Źródło: TUZ Ubezpieczenia