logo tuz

Bezpieczny Dom to kompleksowe ubezpieczenie domu lub mieszkania, które dzięki swojej elastycznej formule może być zawarte w wariancie od ryzyk nazwanych lub All Risk. Nowy produkt jest już dostępny w ofercie TUZ Ubezpieczenia i bez wątpienia do jego zalet możemy zaliczyć odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa oraz możliwość ubezpieczenia mienia znajdującego się poza domem, np. hulajnóg elektrycznych.

Zalety oferty Bezpieczny Dom

Z informacji podanych przez TUZ Ubezpieczenia wynika, że nowy produkt można zakupić w wariancie od ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk (tzw. All Risk).

Bez wątpienia atutem produktu jest to, że standardowy zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • ubezpieczenie Drugiej Opinii Medycznej – która zmniejsza istotnie ryzyko błędnej diagnozy i niewłaściwego planu leczenia,
 • 22 świadczenia Assistance Home-Med., między innymi Zdalna pomoc informatyka, Assistance Medyczny, Assistance Techniczny, Assistance AGD/RTV, Pakiet pomocy, Organizacja przeglądów, Osobisty Opiekun, Pakiet Informacyjny,
 • ubezpieczenie mienia poza domem w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych między innymi rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, instrumentów muzycznych (jeżeli ruchomości domowe zostały ubezpieczone na 15 000 zł od ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk oraz od kradzieży z włamaniem),
 • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody,
 • dewastację (w tym graffiti),
 • utratę wody lub gazu,
 • szkody wyrządzone akcją ratowniczą również podczas ratowania zdrowia i życia,
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Natomiast do zalet wariantu All Risk możemy zaliczyć to, że w swoim zakresie dodatkowo zawiera:

 • szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta,
 • przepięcia,
 • stłuczenia szyb i elementów szklanych,
 • kradzież mebli ogrodowych, grilli, roślin ogrodowych.

Co obejmuje ochrona w ramach ubezpieczenia?

Jak możemy przeczytać na stronie ubezpieczyciela klienci decydując się na zakup nowego produktu mogą liczyć na szeroki zakres ubezpieczenia w standardzie już w wariancie od ryzyk nazwanych. Bowiem ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi:

 • ubezpieczenie Drugiej Opinii Medycznej,
 • 22 świadczenia Assistance Home-Med,
 • ubezpieczenie mienia poza domem w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych,
 • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody,
 • dewastacja (w tym graffiti),
 • utrata wody lub gazu,
 • szkody wyrządzone akcją ratowniczą również podczas ratowania zdrowia i życia.

Co więcej, po opłaceniu dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ubezpieczenia mienia o:

 • ubezpieczenie od kradzieży zwykłej, również w wariancie od ryzyk nazwanych,
 • przepięcia w wariancie od ryzyk nazwanych,
 • powódź,
 • stłuczenia szyb i elementów szklanych w wariancie od ryzyk nazwanych.

Ponadto dodatkowo przedmiot ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia mogą stanowić:

 • zielone źródła energii (solary, fotowoltaika) na budynku lub na posesji (po opłaceniu dodatkowej składki),
 • budynki niemieszkalne,
 • stałe elementy posesji między innymi ogrodzenie, instalacje wraz z urządzeniami oraz osprzętem, które znajdują się poza budynkiem,
 • nagrobki cmentarne.

A w ramach ruchomości domowych ochroną objęte są również: rzeczy gości, ruchomości do działalności gospodarczej (jeżeli zadeklarowano prowadzenie działalności w miejscu ubezpieczenia), rzeczy w czasowym posiadaniu, roślinność ogrodowa (w wariancie od wszystkich ryzyk), przedmioty wartościowe, ruchomości w pomieszczeniach przynależnych, np. w piwnicy, garażu, mienie podręczne poza domem.

Ubezpieczenie nieruchomości w budowie

Z nowej oferty dostępnej w TUZ Ubezpieczenia mogą skorzystać również osoby, które są zainteresowane ubezpieczeniem nieruchomości w budowie. Zakres ubezpieczenia dla stanu surowego zamkniętego obejmuje takie zdarzenia jak:

 • deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osunięcie się ziemi, uderzenie pioruna, pożar, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, upadek przedmiotu, upadek statku powietrznego, wybuch, zapadanie się ziemi, zalanie,
 • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody,
 • dewastacja (w tym Graffiti),
 • powódź,
 • akcja ratownicza nieruchomości, zdrowia i życia,
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,

A po opłaceniu dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona o stałe elementy od kradzieży, materiały budowlane i narzędzia budowlane.

Tu warto dodać, że umowę ubezpieczenia Bezpieczny Dom niezależnie od wybranego zakresu ochrony można zawrzeć na okres 12 lub 36 miesięcy.

Źródło: TUZ Ubezpieczenia