Generali zajęło pierwsze miejsce w rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, przygotowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Ubezpieczyciel osiągnął najlepszy wynik ogólny uzyskując 88 pkt. Tuż za nim uplasowały się takie towarzystwa, jak WARTA i PZU. 

Generali z prestiżową nagrodą 

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA zwyciężyło w rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, przygotowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Na podium znalazły się także takie towarzystwa, jak WARTA SA i PZU SA, zdobywając kolejno 86 i 85 punktów. 

– Dziękujemy redakcji Dziennika Gazety Prawnej za tę prestiżową nagrodę. Jest ona dla nas bardzo ważna nagroda, bo ranking między innymi docenia naszą dbałość o jakość portfela. Zrównoważony wzrost z dbałością o rentowność i  o naszych klientów, to filary naszej strategii. Dzięki temu możemy budować z naszymi klientami długotrwałe relacje, by być dla nich stabilnym i przewidywalnym partnerem na całe życie – mówi Roger Hodgkiss, Prezes Zarządu Generali Polska. 

Ubezpieczyciel z najlepszym wynikiem 

Podstawę rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, który jest przygotowany przez redakcję Dziennik Gazeta Prawna stanowią dane ze sprawozdań finansowych ubezpieczycieli. Wyłaniając zwycięzców klasyfikacji ogólnej redakcja uwzględniła audytowane jednostkowe sprawozdania finansowe za 2021 r. wszystkich krajowych zakładów ubezpieczeń. Pod uwagę brano rezultaty prawie 60 ubezpieczycieli, natomiast za bazę porównawczą posłużył analogiczne sprawozdania za 2020 rok. Z opublikowanych informacji wynika, że w zestawieniu gazety Generali TU SA zdobyło aż 88 punktów na 100. 

Jak powstaje ranking Gwiazdy Ubezpieczeń? 

Przygotowując ranking, dziennik przeanalizował działania towarzystw ubezpieczeniowych i uwzględnił następujące wskaźniki obrazujące skalę prowadzonego biznesu, bezpieczeństwo i rentowność. Te wskaźniki to: składka przypisana brutto, aktywa razem, kapitały własne, wynik netto, wynik techniczny brutto (bez uwzględnienia reasekuracji), rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, wskaźnik szkodowości (odszkodowania i świadczenia do składki zarobionej) oraz wskaźnik kosztów (koszty akwizycji i koszty administracyjne do składki zarobionej). Ogólny wynik to średnia (nieważona) punktacji w poszczególnych kategoriach. 

Warto dodać, że nagrody w rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń zostały wręczone przez Dziennik Gazetę Prawną podczas Kongresu 590. W imieniu Generali Polska, statuetkę z rąk redaktora naczelnego DGP Krzysztofa Jedlaka, odebrał Dyrektor Hubert Choszczyk. 

Źródło: Generali Polska, Dziennik Gazeta Prawna