W ERGO Hestii powołany został nowy dział marketingu, który dedykowany jest do działań w sieci. Na czele14-osobowego zespołu stanęła Maria Rosa, która dotychczas odpowiadała za budowanie sieci punktów sprzedaży i atrakcyjność działań marketingowych skierowanych do pośredników. Co więcej członkowie zespołu byli rekrutowani spośród pracowników różnych działów wewnątrz firmy.

Rekrutacja wśród dotychczasowych pracowników

Jak możemy przeczytać w opublikowanym przez ubezpieczyciela komunikacie, do stworzenia nowego działu zostali zaproszeni pracownicy firmy, którzy przeszli kilkuetapową rekrutację polegającą m.in. na wykonaniu szeregu zadań z zakresu promocji online i znajomości kanałów social media. Po jej zakończeniu przygotowano dla nich warsztat, tzw. e-bootcamp. To właśnie tam mają się poznać wszystkie aktualne narzędzia i trendy marketingu online.

Postanowiliśmy, że nie będziemy prowadzić tradycyjnej rekrutacji wśród specjalistów od marketingu internetowego. Zależało nam na tym, aby zaprosić do współpracy tych, którzy znają ERGO Hestię, ale przede wszystkim znają specyficzny rynek ubezpieczeniowy – mówi Maria Rosa, Dyrektor nowego biura.

 – Oczywiście braliśmy pod uwagę współpracę z jedną z zewnętrznych agencji marketingowych działających w digitalu. Jednak konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy ubezpieczeniowej zdecydowała o powstaniu działu wewnątrz firmy – dodaje.

Kreatywność i analityczne myślenie głównym kryterium

Raport Marketing Survey 2020 pokazuje, że najbardziej poszukiwane przy rekrutacji do działu marketingu są kreatywność i analityczne myślenie, a dopiero potem brana jest pod uwagę znajomość technologii marketingowych – mówi Maria Rosa.

Jak dodaje przy poszukiwaniu pracowników do nowego działu kierowano się podobnymi kryteriami. Dodatkowo członkom nowego biura zapewniono także możliwość zdobycia teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności. To zadanie zostało powierzone specjalistom z Akademii Leona Koźmińskiego.

To dobry czas dla organizacji, jak i dla samych pracowników – zauważa Sylwia Hałas-Dej, Dyrektor Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów Akademii Leona Koźmińskiego. – Okres pandemii cały czas uświadamia nam, że poszerzanie wiedzy przez pracowników organizacji buduje przewagę na rynku. To najlepsza inwestycja – dodaje.

Zwiększenie widoczności ERGO Hestii w Internecie

Jak możemy przeczytać do podstawowych zadań nowego działu należy nie tylko budowanie wizerunku, ale też zwiększenie widoczności ERGO Hestii w Internecie.

Agencja Zenith prognozuje, że reklama digital od 2020 roku będzie pochłaniać ponad 50 procent globalnych wydatków. Świat przenosi się do sieci, a my chcemy mieć tam mocną pozycję już dzisiaj – mówi Maria Rosa.

Co ważne członkowie zespołu już opiekują się profilami social mediów, które należą do podstawowych kanałów komunikacyjnych nie tylko z klientami, ale też z agentami ubezpieczeniowymi.

 – Pandemia sprawiła, że do Internetu przeniosła się duża część pracy naszych pośredników –mówi Maria Rosa. – Dlatego nasze nowe działania w Internecie i cele postawione przed naszym biurem, będą wiązać się ze wzmocnieniem relacji z agentami oraz ich realnym wsparciem w pozyskiwaniu klientów – dodaje.

Z informacji podanych przez ubezpieczyciela wynika, że social media ERGO Hestii już dziś należą do ważnych kanałów komunikacji. A sam Facebook gromadzi ponad 300 tys. obserwujących.

Źródło: ERGO Hestia