Faktoring, chociaż jest usługą coraz bardziej popularną, to nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, na czym ona polega i jakie przynosi korzyści. Faktoring to sprawdzony sposób na to, aby zawsze mieć dostęp do kapitału obrotowego, który jest niezbędny do rozwoju firmy, a nawet decyduje o jej istnieniu.

Czym jest faktoring?

W skrócie można powiedzieć, że faktoring to wykupywanie faktur z odroczonym terminem spłaty. W praktyce wygląda to tak, że firma, wystawiając swojemu kontrahentowi fakturę z odroczonym okresem płatności, musi czekać na pieniądze, które już teraz mogą być potrzebne. W tej sytuacji stosuje się faktoring, który polega na tym, że faktor, czyli instytucja finansowa opłaca wartość faktury i staje się wierzycielem kontrahenta.

Firma może zdecydować się na dwa typy faktoringu: bez regresu i z regresem. W pierwszym przypadku firma zabezpieczone jest przed niewypłacalnością kontrahentów, którzy nie zapłacą faktury w wyznaczonym czasie. W faktoringu bez regresu (zwanym również faktoringiem pełnym) sprzedawca jest ubezpieczony i w sytuacji niewypłacalności partnera nie poniesie straty, a konsekwencje finansowe takiego przypadku bierze na siebie faktor lub ubezpieczyciel. W faktoringu z regresem, w momencie nieopłacenia faktur przez kontrahenta zachodzi regres, to znaczy nieuiszczona faktura wraca na przedsiębiorcę.

Zabezpieczenie przed zatorami płatniczymi

Faktoring może być skutecznym sposobem na rozwiązanie problemu zatorów płatniczych w firmie. Zatory płatnicze to sytuacja, w której występują duże opóźnienia w płatnościach od kontrahentów. Zatory płatnicze mogą powodować groźnie problemy z płynnością finansową, opóźnienia w realizacji kontraktów, opóźnienia w spłacie własnych zobowiązań finansowych wobec swoich dostawców. Zagrażając w konsekwencji bezpośrednio nawet istnieniu przedsiębiorstwa.

W przypadku zastosowania faktoringu firma może przekazać swoje wierzytelności do faktora, który udziela jej niezwłocznie finansowania, wypłacając jej środki za te wierzytelności. Dzięki temu firma otrzymuje natychmiastowe środki, co pozwala jej na regulowanie swoich zobowiązań finansowych, w tym płatności wobec swoich dostawców lub kontrahentów.

Faktoring może pomóc w zapobieganiu zatorom płatniczym, poprzez umożliwienie firmie lepszego zarządzania swoimi wierzytelnościami i poprawę płynności finansowej. Faktor może także wspierać firmę w obsłudze należności, co pozwala jej na skupienie się na innych aspektach działalności.

Czym się kierować wybierając faktoring?

Kiedy znamy zalety faktoringu i chcemy z niego skorzystać, przychodzi pora zebrać informacje, na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze faktora. W procesie poszukiwania firmy faktoringowej poza kosztami powinno się zwrócić uwagę na inne elementy, jakie będą kwalifikowały o przydatności faktoringu, są to: ilość akceptowanych klientów, optymalne terminy zapłaty tolerowane przez firmę faktoringową, konsekwencje uzgodnione za opóźnienia w spłacie, wysokość dostępnego limitu  finansowania i możliwość jego zwiększenia, wymóg globalnej cesji ewentualnie jego brak.

Różnorodność faktorów powoduje rozpiętością ofert przystępnych dla dużych spółek jak również i dla małych firm. Różnice tyczące się wymogów stawianych poprzez banki i firmy faktoringowe – przedsiębiorcom ubiegającym się o faktoring bywają spore. Pozytywną stroną sporej liczby faktorów jest to, iż gdy jedna firma faktoringowa nie zaproponuje firmie faktoringu, to jednak faktoring może okazać się osiągalny u w innej firmie faktoringowej. Możliwości w zakresie dostępności faktoringu można sprawdzić i porównać na stronie https://faktoringoferty.pl

Warto jednak pamiętać, że faktoring nie jest uniwersalnym rozwiązaniem wszystkich problemów finansowych firmy. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z faktoringu, firma powinna dokładnie przeanalizować koszty i warunki umowy, a także rozważyć inne alternatywy finansowania.

Artykuł partnera