Zakupy online, czy współprace realizowane w sieci w większości przypadków wymagają zaufania od obu stron zawierających transakcje. Warto jednak mieć świadomość, że istnieją sposoby, by zabezpieczyć swoje płatności w Internecie, a co za tym idzie ograniczyć ryzyko utraty pieniędzy. Jak to zrobić? Dlaczego warto zabezpieczyć płatności? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak zabezpieczyć płatności w sieci?

Jak wspomniano we wstępie zarówno w przypadków zakupów w Internecie (szczególnie od osób fizycznych), jak i zlecania usług realizowanych online istnieje ryzyko utraty środków. W związku z tym istotne staje się zabezpieczenie płatności w sieci. Na czym to polega? Otóż, jest to usługa dostępna na platformie: https://sharelock.global, dzięki której zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca może mieć pewność, że współpraca przebiegnie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Dokonując płatności z góry, można bowiem zadbać nie tylko o zabezpieczenie transakcji w całości, ale również zabezpieczenie zaliczki, która zostanie wypłacona zleceniobiorcy dopiero w momencie, gdy płatnik potwierdzi, że otrzymał wszystko zgodnie z planem. W tym miejscu warto zaznaczyć, że z usługi zabezpieczenia płatności mogą korzystać zarówno firmy, jak i osoby prywatne nawiązujące współprace (np. zlecając wykonanie danej usługi), czy kupujące w Internecie.

Dlaczego warto zabezpieczyć płatności?

Co przemawia za tym, by zabezpieczać dokonywane przez siebie płatności? Przede wszystkim bezpieczeństwo, co wynika z faktu, że zabezpieczenie płatności pozwala w prosty sposób wyeliminować niepewność transakcyjną. W przypadku transakcji zawieranych w Internecie może być ona naprawdę wysoka, a brak zabezpieczenia płatności może skutkować utratą środków wypłaconych nierzetelnemu kontrahentowi. Może bowiem okazać się, że nie wyśle on towaru lub wysłany produkt nie będzie zgodny z wcześniejszymi ustaleniami. Podobnie wygląda to w przypadku usług, ponieważ wówczas pojawia się również ryzyko, że w przypadku wykrycia istotnych wad realizujący usługę nie podejmie się wykonania poprawek.

Inne sposoby zabezpieczania płatności

Transakcje zawierane w Internecie mogą być zabezpieczane nie tylko poprzez usługę zabezpieczenia płatności oferowaną przez pośredników, ale również na inne sposoby. Najpopularniejszą z pewnością jest zawarcie stosownej umowy, która będzie chroniła interesy obu stron. Warto jednak mieć świadomość, że nie jest to do końca skuteczna metoda, ponieważ mimo zawartej umowy kontrahenci często opóźniają się z płatnościami lub zwyczajnie ich nie realizują. Pozostaje wówczas wyłącznie dochodzenie swoich praw przed sądem, jednak jest to nie tylko uciążliwe, ale również długotrwałe. Jak jeszcze można zabezpieczyć płatność? Otóż, w przypadku naprawdę wysokich transakcji doskonale sprawdza się hipoteka, jednak wiąże się ona z wieloma formalnościami.

Podsumowując należy stwierdzić, że zabezpieczenie płatności to usługa, która pozwala mieć pewność, że należność zostanie wypłacona zleceniobiorcy dopiero w momencie, gdy współpraca przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami. Mechanizm ten jest korzystny dla obu stron transakcji, co sprawia, że jego popularność systematycznie rośnie.

Artykuł partnera