banknoty

Ile kosztuje OC Agenta ubezpieczeniowego? To jedno z częściej zadawanych pytań związanych z zakupem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Dlatego podobnie jak w przypadku pozostałych ubezpieczeń warto porównać dostępne na rynku oferty. Wówczas zyskamy pewność, że wybraliśmy najlepiej.

Kiedy należy kupić OC agenta ubezpieczeniowego?

Mimo tego, że pośrednicy ubezpieczeniowi są ekspertami w swojej dziedzinie, nie zwalnia ich to od ryzyka popełnienia błędu. Dlatego warto wiedzieć, kiedy należy kupić OC Agenta ubezpieczeniowego, tak by w razie szkody, być właściwie zabezpieczonym. Co o tym obowiązkowym ubezpieczeniu mówią przepisy?

Zapisy zawarte w art. 20 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń określają zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności agencyjnych. Przepisy mówią także o tym, że pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy wykonują te czynności na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, odpowiadają za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności. Na mocy tych samych zapisów agent ubezpieczeniowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Warto pamiętać, że obowiązek ten należy spełnić już w dniu podpisania drugiej umowy agencyjnej z innym zakładem ubezpieczeń (w ramach tego samego działu).

Od czego chroni OC Agenta ubezpieczeniowego?

OC Agenta ubezpieczeniowego obejmuje swoją ochroną odpowiedzialność cywilną Multiagenta za szkody wyrządzone w efekcie jego działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem przez niego czynności agencyjnych. Ubezpieczenie to może okazać się bardzo pomocne, gdy do zawarcia umowy z klientem dojdzie np. z przekroczeniem pełnomocnictw lub poprzez wprowadzenie w błąd.

W przypadku agencji ubezpieczeniowych, w których agent wykonuje czynności agencyjne przy pomocy innych osób, warto pamiętać o tym, że ochroną wynikająca z polisy OC Agenta ubezpieczeniowego objęte są także szkody wyrządzone przez pracowników.

Ile kosztuje OC Agenta ubezpieczeniowego?

Pośrednicy szukający dla siebie polisy często zastanawiają się ile kosztuje OC Agenta ubezpieczeniowego. Dlatego warto wiedzieć, że składka zawsze wyliczana jest w oparciu o indywidualną ocenę ryzyka. A na jej wysokość wpływa między innymi to czy:

  • agent związany jest umową agencyjną z danym zakładem ubezpieczeń,
  • realizuje wysoką sprzedaż,
  • ma dobry dotychczasowy przebieg ubezpieczenia,
  • agent dopiero rozpoczyna działalność agencyjną,
  • płatność będzie realizowana jednorazowo czy ratalnie,
  • czynności agencyjne wykonywane są również przy pomocy innych osób.

Obecnie na rynku ubezpieczeń ceny OC Agenta ubezpieczeniowego wahają się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Dlatego podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń należy porównać składki OC Multiagenta w kilku zakładach ubezpieczeń. Znacznie ułatwi to ostateczny wybór oferty.

By jednak nie tracić czasu na składanie zapytań do wszystkich firm warto skorzystać ze sprawdzonych platform takich jak OCAgenta.net, które weryfikują dostępne oferty ubezpieczeniowe i umożliwiają zakup tego obowiązkowego ubezpieczenia także online. Z nimi nie tylko porównamy dostępne na polskim rynku ubezpieczeń oferty, ale też wybierzemy najlepsze dla siebie rozwiązanie. Co ważne wniosek można złożyć w szybki i prosty sposób za pośrednictwem strony, na której dostępny jest formularz zapytania o składkę OC Agenta ubezpieczeniowego. Warto pamiętać, że dzięki specjalistom z OCAgenta.net polisa OC Multiagenta będzie w pełni dopasowana do naszych możliwości finansowych.