Koniec okresu przejściowego w relacjach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ma konsekwencje dla dalszych stosunków politycznych i gospodarczych między obydwiema stronami. Od 1 stycznia 2021 roku zmianie uległy między innymi formalności związane z podróżowaniem na Wyspy, dlatego też Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zebrało najważniejsze informacje dotyczące tego tematu. Prezentujemy je poniżej.

Dokumenty niezbędne podczas podróży do Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 roku, a więc po zakończeniu okresu przejściowego, zasady przemieszczania się między Zjednoczonym Królestwem i państwami członkowskimi Unii Europejskiej zmieniły się w istotny sposób.  

Zjednoczone Królestwo w rozumieniu prawa Unii Europejskiej stało się państwem trzecim i w związku z tym zajdą istotne zmiany w stosunku dla podróżujących między obydwoma stronami. Należy je uwzględnić przy planowaniu podróży do tego kraju – przypomina Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dlatego, jak radzi PBUK, przy planowaniu podróży należy sprawdzić aktualne przepisy dotyczące przemieszczania się między Wielką Brytanią, a państwami Unii Europejskiej. Bowiem w związku z tym, że osiągnięto porozumienie w sprawie zakończenia członkostwa, sukcesywnie publikowane będą szczegóły określające wzajemne realizacje między obu stronami, w tym także w zakresie ruchu transgranicznego.

Jakie zatem dokumenty należy mieć podczas podróży do Wielkiej Brytanii? Niezbędne mogą okazać się:

 • Paszport – od 1 października 2021 roku podczas podróży do Wielkiej Brytanii będziemy musieli mieć przy sobie ten dokument. Co ważne jego ważność w momencie kontroli na granicy (w przypadku podróży samolotem w chwili odprawy bagażowo-biletowej) nie może być krótsza niż 6 miesięcy. Od tego dnia podróż i przekraczanie granicy na podstawie dowodu osobistego nie będą już możliwe.
 • Wizy – w przypadku podróży w celach turystycznych wizy nie będą od nas wymagane.
 • Prawo jazdy – przy podróży samochodem do Zjednoczonego Królestwa i prowadzenia tam pojazdu nadal wystarczające będzie prawo jazdy wydane w jednym z państw członkowskich UE.
 • Dowód rejestracyjny – w tym przypadku, w przeciwieństwie do aktualnych zasad obowiązujących w Polsce, podróżując samochodem do innych krajów, w tym Zjednoczonego Królestwa, musimy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Ubezpieczenie OC komunikacyjne – na podstawie Dyrektywy komunikacyjnej przemieszczanie się samochodem pomiędzy państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się na podstawie faktu zarejestrowania pojazdu w jednym z krajów członkowskich i zawartego tamże ubezpieczenia OC komunikacyjnego. 

Co oznacza, że od 1 stycznia 2021 roku w przypadku podróży do Wielkiej Brytanii wskazane jest to, byśmy posiadali przy sobie ważny certyfikat Zielonej Karty wystawiony na pojazd, którym się poruszamy. Warto pamiętać też, że stosowne certyfikaty można otrzymać u ubezpieczyciela, u którego mamy wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zasada ta obowiązywać będzie również wobec obywateli i rezydentów Wielkiej Brytanii chcących wjechać na teren EOG.

Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas podróży do Wielkiej Brytanii?

Jak podaje PBUK planując podróż do Wielkiej Brytanii warto jeszcze zwrócić uwagę na: 

 • Formalności graniczne – przybywając do Zjednoczonego Królestwa obywatele UE podlegać będą granicznej kontroli paszportowej i nie będą mogli korzystać z preferencyjnych ścieżek dla obywateli Unii. Co ważne również w podróży powrotnej do Polski (także w przypadku transferów w innym państwie członkowskim UE) odprawa graniczna i celna będzie taka, jak w przypadku podróży z innych państw trzecich.
 • Cła – po okresie przejściowym przestały obowiązywać regulacje nie przewidujące  limitów wartości (albo stosunkowo wysokie) przewożonych towarów w ramach państw członkowskich UE. Dlatego od 1 stycznia 2021 roku podróżujący do/z  Zjednoczonego Królestwa będą traktowani, jak obywatele wszystkich innych państw. 

Aktualnie przykładowe limity obowiązujące przy wjeździe do Wielkiej Brytanii wynoszą: alkohole – 4 litry wyrobów spirytusowych, 9 litrów win musujących, 18 litrów pozostałych win, 16 litrów piwa, i np. 200 sztuk papierosów. W przypadku innych produktów warto upewnić się, co do tego, jakie ich ilości możemy przy sobie posiadać, bowiem ich przekroczenie będzie się wiązało z koniecznością opłaty celnej liczonej w wartości całości przewożonych towarów.

Również wracając z Wielkiej Brytanii należy uwzględnić limity określone przepisami państw członkowskich UE, jakie aktualnie obowiązują przy przyjazdach z państw trzecich.

 • Czas pobytu – czas pobytu w UK zależny będzie od celu podróży. Przykładowo przy wyjazdach turystycznych nie może on przekroczyć 6 miesięcy od chwili przekroczenia granicy. W przypadku innych celów podróży (np. praca, rezydencja, studia) musimy sprawdzić aktualnie obowiązujące zasady.
 • Rejestracja pojazdu – przybywając do Zjednoczonego Królestwa w celu innym niż turystyczny niezbędne jest przerejestrowanie pojazdu bez zbędnej zwłoki ( licząc od chwili przekroczenia granicy) oraz zawarcie ubezpieczenia OC komunikacyjnego w jednym z tamtejszych zakładów ubezpieczeń. I uwaga! Brak spełnienia tych obowiązków skutkować będzie konfiskatą pojazdu, jego fizycznym zniszczeniem i koniecznością opłacenia grzywny.
 • Ubezpieczenie OC komunikacyjne – obywatele i rezydenci Wielkiej Brytanii powinni zawrzeć stosowne ubezpieczenie w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych działających w tym państwie.
 • Ochrona zdrowia – większość z nas wie o tym, że od czasu naszego przystąpienia do Unii Europejskiej tj. od 1 maja 2004 roku istnieje możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia w krajach członkowskich na podstawie EKUZ, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą może otrzymać w NFZ każdy, komu przysługują świadczenia w tym zakresie w naszym kraju.

Jednak warto mieć na uwadze to, że w związku z Brexitem tego rodzaju ochrona przestanie już obowiązywać. Dlatego wybierając się w podróż powinniśmy zadbać o zawarcie ubezpieczenia kosztów leczenia w czasie podróży zagranicznej w jednym z krajowych zakładów ubezpieczeń. Tym bardziej, że brak polisy może skutkować koniecznością osobistego poniesienia stosunkowo wysokich kosztów opieki medycznej w Wielkiej Brytanii.

 • Loty – podobnie jak do tej pory podróże lotnicze do/z Zjednoczonego Królestwa odbywać się będą z stref Non-Schengen, jednakże nie będzie możliwości korzystania z preferencyjnych ścieżek odpraw przewidzianych dla obywateli UE, co w praktyce może istotnie wydłużyć czas oczekiwania.
 • Telefony komórkowe – w ramach Unii Europejskiej obowiązują przepisy dotyczące romingu. Dlatego z dniem 1 stycznia 2021 roku przestaną one obowiązywać i opłaty za połączenia między UK, a pozostałymi państwami UE kalkulowane będą wg stawek poszczególnych operatorów bez uwzględnienia regulacji unijnych. 

Z tego powodu konieczne będzie sprawdzenie u swojego operatora, z jakim partnerem w Wielkiej Brytanii ma on podpisaną umowę i wg jakich stawek rozliczane będą połączenia.

 • Internet – przestaną również obowiązywać zasady przewidziane prawem Unii Europejskiej, co oznacza, iż opłaty za korzystanie z internetu ponoszone będą wg stawek obowiązujących w Wielkiej Brytanii.
 • Zwierzęta – wg zapowiedzi rządu Zjednoczonego Królestwa obywatele i rezydenci powracając do kraju będą mogli przewozić zwierzęta (np. koty, psy) na dotychczasowych zasadach. Między innymi jednym z podstawowych wymogów będzie przedstawienie zaświadczenia o ich szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych