helikopter

Jak wynika z danych AXA Partners, co roku dochodzi do przeszło 900 zdarzeń, które wymagają specjalistycznego leczenia. Poszkodowani często muszą być przewożeni za pomocą transportu medycznego, przy użyciu samolotów, helikopterów lub karetek pogotowia, zarówno na terenie danego kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym.

AXA: Systemy opieki zdrowotnej na świecie, a nawet w ramach UE, działają na różnych zasadach i często wymagają od pacjenta pokrycia części kosztów leczenia

Tomáš Mrnka, Country Manager Poland AXA Partners wyjaśnia: „Wypadki wymagające pomocy lekarskiej czy użycia karetki podczas zagranicznych wyjazdów nie należą do rzadkości. Wśród nich zdarzają się też skomplikowane sytuacje, wiążące się z koniecznością wieloetapowego leczenia czy użycia międzynarodowego transportu medycznego. Koszty takich działań mogą sięgać setek tysięcy złotych. Publiczne ubezpieczenie zdrowotne w takich sytuacjach nie zapewni nam bezpłatnej pomocy. Systemy opieki zdrowotnej na świecie, a nawet w ramach UE, działają na różnych zasadach i często wymagają od pacjenta pokrycia części kosztów leczenia. Dlatego wyjeżdżając z kraju, warto się ubezpieczyć. Polisa turystyczna przed wypadkiem czy chorobą nas nie uchroni, ale zabezpieczy przed ich skutkami finansowymi”

Przed wyjazdem sprawdź zakres ochrony jaką gwarantuje Ci ubezpieczyciel!

Eksperci radzą, aby przed wyborem polisy sprawdzić zakres ubezpieczenia. Warto sprawdzić m.in. czy w przypadku kosztów leczenia polisa obejmuje pokrycie kosztów powstałych w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku jak i ratownictwa.

Inne warianty ochrony

W ramach ubezpieczenia turystycznego można też objąć ochroną bagaż (od uszkodzenia, jak i opóźnienia jego dostarczenia na miejsce pobytu), ubezpieczyć się na wypadek opóźnienia lotu czy skorzystać ze zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji z wyjazdu lub konieczności jego przerwania. Istotny jest również wybór odpowiedniej sumy ubezpieczenia.

Dane AXA Partners: Przykłady kosztownych zdarzeń za granicą wymagających pomocy medycznej

Jeden z klientów ubezpieczyciela podczas wyjazdu do USA trafił do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej i duszności, wywołanych zawałem serca. Jego stan był na tyle poważny, że musiał zostać poddany natychmiastowej defibrylacji i przewieziony w trybie pilnym do lepiej wyposażonego szpitala. Powrót do Polski na dalsze leczenie wymagał użycia ambulansu lotniczego. Koszt zdarzenia przekroczył 196 tys. USD (735 tys. zł). Klientka podczas pobytu w Ekwadorze doznała złamania kręgosłupa oraz uszkodzenia żeber i płuc na skutek wjechania samochodem w dziurę w jezdni. W szpitalu, do którego trafia w pierwszej kolejności, lekarze nie stwierdzili poważnych obrażeń i wypisali ją do domu. Pacjentka ponownie trafiła jednak do placówki medycznej już w ciężkim stanie, gdzie została poddana leczeniu. Dalsza kuracja wymagała powrotu do Polski. Transport odbył się w asyście medycznej. Koszt zdarzenia przekroczył 140 tys. zł.

Źródło: www.axa.pl