Za niespełna 4 miesiące wszyscy fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą muszą posiadać obowiązkowe OC. Zakres ochrony będzie musiał obejmować wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – m.in. zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masaże oraz wybrane zabiegi terapii manualnej.
 

Zgodnie z nowymi przepisami prawa, od 30 listopada br. każdy fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą musi wykupić obowiązkowe OC

 
Ubezpieczenie obejmuje zakresem wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty m.in. zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii masaże, oraz wybrane zabiegi terapii manualnej (w tym mobilizacje lub manipulacje). Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska wyjaśnia: „Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty uregulowała prawnie profesję fizjoterapeuty, nadając jej status zawodu zaufania publicznego. Obecnie każdy fizjoterapeuta musi posiadać wpis w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, który potwierdzi jego prawo do wykonywania zawodu. Dodatkowo osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia. W odpowiedzi na nowe regulacje prawne Inter przygotowało – we współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutów – dedykowany pakiet ubezpieczeń „Inter Fizjoterapeuta”.
 

Ochrona dla fizjoterapeuty w dwóch wariantach

 
Pakiet występuje w dwóch wariantach do wyboru. Pierwszy, standardowy, to ubezpieczenie OC obowiązkowe na sumy gwarancyjne wymagane ustawą. Dodatkowo polisa zawiera ubezpieczenie od naruszenia praw pacjenta oraz ochronę prawną w życiu zawodowym. W wariancie Premium natomiast ubezpieczyciel zapewnia dodatkowo ochronę prawną w życiu prywatnym, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny.
 

Płace fizjoterapeutów niewspółmierne do odpowiedzialności

 
Płace w tym sektorze są niewspółmierne do odpowiedzialności, jaką ponosi fizjoterapeuta. Z danych wynagrodzenia.pl wynika, że miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku fizjoterapeuty wynosi 2 648 zł brutto. Połowa fizjoterapeutów otrzymuje pensję wahającą się od 2 276 zł do 3 234 zł. Zarobki poniżej 2 276 zł oraz powyżej 3 234 otrzymuje po 25 proc. fizjoterapeutów. Tym bardziej potrzebne wydaje się dobre ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które będzie finansowym zabezpieczeniem w sytuacji, gdy trzeba będzie zapłacić odszkodowanie.
 

Pracujesz na etacie? Rozważ zakup polisy

 
Fizjoterapeuci, którzy pracują na etacie również powinni rozważyć zakup polisy OC. Co prawda dla pracowników etatowych polisa nie jest obowiązkowa, ale może okazać się bardzo przydatna. Polisa chroni w sytuacji, kiedy pracodawca będzie żądał pokrycia szkody wyrządzonej pacjentowi i wystąpi wobec nich z regresem nawet do wysokości trzech pensji.
 
Źródło: www.biznes.newseria.pl www.interpolska.pl www.wynagrodzenia.pl