Eksperci z PIU zachęcają do wpajania dzieciom bezpiecznych zachowań, sugerują również zakup odpowiednich produktów ubezpieczeniowych związanych z wyjazdem naszych pociech na wieś. Połowa wakacji praktycznie za nami. Wiele dzieci spędza czas wolny od szkoły na wsiach – u dziadków, pomagając rodzicom w pracach na roli lub po prostu w gospodarstwach agroturystycznych. 

 
Przy okazji czasu zintensyfikowanych prac na roli, należy pomyśleć, jak można zabezpieczyć nasze dzieci przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyć się mogą podczas prac w gospodarstwie. Wpajanie bezpiecznych zachować na wsi może ochroni nasze dzieci przed różnego rodzaju wypadkami.
 

Maszyny rolnicze nie dla dzieci

 
Należy zawsze zadbać o bezpieczeństwo dzieci, jeśli w gospodarstwie uruchamiany jest np. ciągnik i mimo dziecięcych próśb nie zgadzać się na uczestnictwo najmłodszych w tego typu pracach. Dzieci nie powinny wtedy znajdować nawet w pobliżu maszyny – kierowca ma często ograniczone pole widzenia, zwłaszcza jeśli jest to np. ciągnik z naczepą.
 

Państwowa Inspekcja Pracy co roku przypomina, jak powinno wyglądać prawidłowe zabezpieczenie otworów

 
Należy przykryć je solidnymi pokrywami, które wytrzymają nie tylko określony ciężar, ale również uniemożliwią jej podniesienie czy uchylenie przez osoby niepowołane, czyli na przykład dzieci. Bezwzględnie należy również przestrzegać zakazu angażowania dzieci do prac związanych z opróżnianiem zbiorników z nieczystościami płynnymi i wywozem nieczystości. Dzieci narażone są wówczas na zatrucie substancjami szkodliwymi (np. siarkowodorem).
 

Kontakt ze zwierzętami hodowlanymi jest często główną atrakcją wyjazdu na wieś

 
W przypadku, gdy dziecko spłoszy zwierzę, nawet niewinna zabawa z małym zwierzakiem może skończyć się bolesnym pogryzieniem. O ile dzieci mogą pomagać przy zbieraniu jajek czy dokarmianiu zwierząt, trzeba mieć na uwadze, że zwłaszcza przy dużych zwierzętach, każdy maluch musi przebywać w asyście dorosłego.
 

Osoby, które posiadają własne gospodarstwo rolne o rozmiarach powyżej 1 hektara mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dla rolników. Polisa nie pokryje jednak wszystkich szkód

 
Ubezpieczenie jest bardzo przydatne w wielu sytuacjach, kiedy osoby trzecie uległy szkodzie w wyniku prowadzenia działalności gospodarstwa. Należy jednak pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie nie pokryje wszystkich szkód. Te wyrządzone przez nasze dzieci, które powstały w wyniku ich roztargnienia, jak np. wybicie piłką szyby w garażu sąsiada – nie są objęte ochroną.
W takim przypadku warto posiadać polisę OC w życiu prywatnym. Można ją kupić jako oddzielny produkt lub też w pakiecie ubezpieczenia domu i mieszkania. Ubezpieczenie pokryje koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.
 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków daje realną pomocą, gdy nasze dziecko ucierpi w niebezpiecznym zdarzeniu

 
Rafał Mańkowski z Polskiej Izby Ubezpieczeń wyjaśnia: „Na rynku istnieje rozbudowana oferta ubezpieczeń NNW pozwalająca na wybór najodpowiedniejszej opcji. Stosowna wypłata z polisy – określana np. w tabeli jako kwota lub jako procentowy uszczerbek na zdrowiu. Pomoże ona rekompensować szkodę oraz cierpienie dziecka, a przede wszystkim ulży rodzicom w wydatkach związanych z leczeniem i rehabilitacją dziecka. Warto pamiętać, że ochroną ubezpieczeniową NNW zazwyczaj objęte są już dzieci szkolne, których rodzice kupili polisę w placówce oświatowej podczas roku. Odpowiednie ubezpieczenie można zakupić także indywidualnie np. u agenta. Jednak żeby mieć pewność stosownej ochrony, trzeba dokładnie sprawdzić zapisy umowy wraz z sumami ubezpieczenia oraz tzw. OWU”.
 
Dodatkowe wsparcie dla osób poszkodowanych lub ich opiekunów zapewnia opcja assistance. Pakiet zapewnia takie usługi, jak: dostawa leków do domu, zorganizowanie wizyty u specjalisty czy konsultacje psychologa.
 
Źródło: www.piu.org.pl