InterRisk został doceniony za ubezpieczenie NNW odNOWA, które w swojej odświeżonej wersji cieszy się dużą popularnością wśród klientów. Ubezpieczyciel otrzymał tytuł Rodzinna Marka Roku 2023. Co więcej, to już kolejne wyróżnienie za działania spółki na rzecz zapewnienia najwyższej jakości oferowanych produktów i usług. 

Ubezpieczenie NNW odNOWA nagrodzone 

Rodzinna Marka Roku 2023 to wyróżnienie przyznawane markom godnym zaufania, które oferują produkty i usługi najwyższej jakości, stawiając na pierwszym miejscu niezawodność, bezpieczeństwo i doskonałą obsługę. W tym roku, uznanie Polskiego Instytutu Rozwoju Marki zdobyło ubezpieczenie NNW odNOWA. Produkt, który zapewnia ochronę ubezpieczeniową w różnych sytuacjach życiowych, zapewniając m.in. pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, leczenia stomatologicznego, operacji plastycznych, jak również pobytu w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. 

Przypominamy, że w ubiegłym roku InterRisk otrzymał nagrodę przyznawaną przez Polski Instytut Rozwoju Marki za ubezpieczenie zdrowotne Antidotum Plus. 

Produkt w odświeżonej wersji został zbudowany tak, by w pełni odpowiadać na oczekiwania klientów w zakresie ochrony zdrowia związanej z różnymi zdarzeniami losowymi. Warto podkreślić, że nowa odsłona ubezpieczenia to rozszerzony podstawowy zakres ochrony w obszarze ryzyka następstw nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel oferuje polisę NNW odNOWA w kilku wariantach do wyboru: Przezorny, Rozważny lub Wymagający. Co więcej, zakres ubezpieczenia można dodatkowo rozszerzyć aż o 27 dostępnych opcji – dzięki czemu produkt zapewni optymalną ochronę. 

Rehabilitacja w domu i asystent zdrowotny po wypadku 

Wśród opcji dodatkowych NNW odNOWA jest e-rehabilitacja. Jest to program ćwiczeń przygotowanych przez ekspertów dla osób poszkodowanych w wypadku, a które można wykonywać samodzielnie w domu. Możliwe jest również skorzystanie ze zdalnego wsparcia terapeuty, który dostosuje cykl ćwiczeń do indywidualnych potrzeb rehabilitowanej osoby. 

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem, które zostało zastosowane w ubezpieczeniu NNW odNOWA jest Asystent zdrowotny po wypadku komunikacyjnym. Opcja ta umożliwia skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego personelu w trakcie leczenia (internisty, chorób wewnętrznych lub pediatry oraz szerokiej listy specjalistów: audiologa, chirurga ogólnego, chirurga naczyniowego, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, ginekologa, kardiologa,  nefrologa, neurochirurga, neurologa, okulisty, ortopedy, otolaryngologa, pulmonologa, rehabilitanta, fizjoterapeuty, reumatologa, urologa). Wsparcie obejmuje również terapię psychologiczną (10 sesji) oraz pokrycie kosztów zabiegów ambulatoryjnych, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, rehabilitacji (do 30 zabiegów), a także niezbędnego transportu medycznego, po wskazaniu przez lekarza prowadzącego leczenie. 

Jak możemy przeczytać usługi telemedyczne i opcje Asystenta zdrowotnego po wypadku komunikacyjnym,  są realizowane przy współpracy z Telemedi, partnerem technologicznym działającym na polskim rynku również jako podmiot medyczny. Konsultacje on-line są łatwą i szybką (nawet w ciągu 30 minut!) formą kontaktu z lekarzami ponad 20 specjalizacji. Stanowią jednocześnie doskonałe uzupełnienie wizyt stacjonarnych i badań laboratoryjnych. 

Pakiet ONKO i Pakiet Medyczny 

Ubezpieczenie NNW odNOWA umożliwia także zawarcie umowy w dodatkowym zakresie – klienci mogą rozszerzyć polisę o Pakiet ONKO i Pakiet Medyczny. W Pakiecie ONKO można uzyskać pomoc w przypadku rozpoznania tak poważnych chorób jak nowotwór złośliwy, cukrzyca typu I, niewydolność serca, niewydolność nerek, choroba autoimmunologiczna czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Ponadto w ramach tego ubezpieczenia ubezpieczyciel oferuje dostęp do drugiej opinii lekarskiej krajowej oraz telekonsultację z lekarzami specjalistami. 

Więcej informacji na temat oferty ubezpieczeniowej InterRisk można znaleźć na stronie ubezpieczyciela.http://www.interrisk.pl/ 

Źródło: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group