mieszkanie

Co czwarta osoba najmująca mieszkanie przyznaje, że przynajmniej raz coś w nim uszkodziła. Mimo to tylko co dziesiąty najemca kupuje ubezpieczenie, które chroni go przed finansowymi skutkami takiego zdarzenia – wynika z raportu „Ubezpieczenia dla lokatorów”, przygotowanego na zlecenie Europy Ubezpieczenia.

Nawet 2 miliony – tyle osób mieszka w Polsce w wynajętych mieszkaniach

O ile ich właściciele w zdecydowanej większości ubezpieczają swoje nieruchomości, to najemcy nie kwapią się do korzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Jak wynika z raportu „Ubezpieczenia dla lokatorów”, 90% z nich nie kupuje polis, które chronią przed finansowymi skutkami przypadkowych zniszczeń i uszkodzeń w najmowanym, czyli cudzym lokalu. Powód? Najczęściej brak wiedzy – ponad 60% lokatorów nie wie o istnieniu ubezpieczeń przeznaczonych specjalnie dla nich.

Właściwa ochrona ubezpieczeniowa jest niezbędna

 27% ankietowanych w badaniu lokatorów przyznaje, że przynajmniej raz coś uszkodziła w najmowanym mieszkaniu. Takie zdarzenie najczęściej oznacza wydatki. Ponad połowa najemców ze szkodą na koncie musiała pokryć wszystkie koszty napraw z własnej kieszeni. 17% deklaruje, że za naprawy w całości zapłacił właściciel mieszkania, a w przypadku 15% wydatki zostały podzielone między lokatora a wynajmującego.

Monika Ziółkowska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Europie Ubezpieczenia: „W takich przypadkach z pomocą najemcy przychodzi odpowiednio dobrane ubezpieczenie. Jego najważniejszym elementem powinno być OC lokatora, dzięki któremu koszty naprawy przypadkowych uszkodzeń i zniszczeń w najmowanym lokalu pokryje ubezpieczyciel”

Inne ważne i przydatne elementy ochrony

Inne przydatne dla lokatora elementy ochrony to ubezpieczenie własnych ruchomości (np. elektroniki czy mebli), które chroni przed skutkami żywiołów oraz home assistance, czyli organizacji przez ubezpieczyciela napraw w mieszkaniu. Drobne usterki, takie jak cieknący kran w kuchni czy niedziałająca spłuczka w toalecie, potrafią być utrapieniem najemców. Co trzeci skarży się, że właściciele mieszkań nie reagują na zgłoszenia dotyczące tego typu spraw. Natomiast 27% lokatorów twierdzi, że wynajmujący zataili przez nimi informacje o drobnych usterkach i niedziałających sprzętach. W efekcie konieczne naprawy musieli przeprowadzić sami. Problemy z drobnymi usterkami to – obok niezapowiedzianych wizyt kontrolnych i problemów z odzyskaniem kaucji – najczęściej zgłaszane przez najemców zastrzeżenia, dotyczące zachowania właścicieli.

Przypadkowe zniszczenia w lokalu czy też brak reakcji na drobne usterki mogą stać się zarzewiem konfliktu między lokatorem a właścicielem

Te zaś zdarzają się często – czterech na dziesięciu najmujących przyznaje, że ma za sobą takie nieporozumienia. W przypadku co dziesiątego lokatora doszło do eskalacji konfliktu, a 3% najemców musiało się wyprowadzić i toczy spór prawny z byłym wynajmującym im lokal.

Lokator jako słabsza strona umowy najmu mieszkania powinien posiadać ubezpieczenie, które będzie chroniło jego interesy i majątek

Niska popularność ubezpieczeń wśród lokatorów to efekt braku wiedzy i świadomości ryzyka, wynikającego z korzystania z cudzej nieruchomości. 64% najemców nie słyszało wcześniej o stworzonych dla nich ubezpieczeniach. Jednak po bliższym zapoznaniu się z nimi zaczynają doceniać zakres oferowanej ochrony. 41% z nich deklaruje, że z chęcią kupi taką polisę.

Informacja prasowa: www.media.tueuropa.pl