Ubezpieczenia na życie to produkty zapewniające wypłatę świadczenia bliskim ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Jednak niekiedy zdarza się, że osoby uposażone nie mają świadomości, że tego typu umowa została zawarta. Dlatego po spełnieniu wszelkich formalności warto to zweryfikować i sprawdzić, czy ktoś miał polisę na życie? 

Polisa na życie – na czym polega? 

Jak już wielokrotnie pisaliśmy ubezpieczenie na życie to produkt zapewniający bliskim ubezpieczonego finansowe wsparcie na wypadek jego śmierci. Aktualnie na rynku znajdziemy tego typu umowy w różnych wersjach np. na życie, na życie i dożycie. Polisa może obejmować także ochronę zdrowia. 

Zawierając ubezpieczenie na życie wskazujemy osoby uposażone, czyli takie, które będą uprawnione do wypłaty świadczenia po śmierci ubezpieczonego. Co istotne osoba zawierająca umowę może wskazać dowolną osobę lub instytucję. 

Warto podkreślić, że polisa na życie jest niezależna od spadkobrania. Co w praktyce oznacza, że świadczenie finansowe z umowy otrzymają wskazani jako uposażeni. Uwaga! Do wypłaty można upoważnić nie tylko członków rodziny, lecz również osoby niespokrewnione. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie podano uposażonych lub uposażeni nie żyją, wtedy świadczenie jest osobom wskazanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Jak sprawdzić, czy ktoś miał polisę na życie? 

Zdarza się, że osoba ubezpieczona nie informuje swoich bliskich o tym, gdzie przechowuje środki finansowe i jakie umowy ubezpieczenia zawarł. Niestety w obliczu śmierci takiej osoby problematyczne może okazać się ustalenie, jakie konta bankowe miał zmarły oraz czy wykupił polisę na życie. I o ile jeszcze dziesięć lat temu ustalenie, gdzie zmarły przechowywał środki pieniężne, nie było proste to w 2016 roku sytuacja się zmieniła. Wówczas w ramach systemu Ognivo została utworzona centralna informacja o rachunkach. Dzięki niej spadkobiercy – po potwierdzeniu swoich praw – muszą złożyć tylko jeden wniosek w wybranym banku, aby ustalić wszystkie konta i lokaty zmarłego. 

Podobny pomysł pojawił się w kontekście umów ubezpieczenia, jednak na ten moment nie powstał analogiczny system. Dlaczego? Środki z polisy na życie nie wchodzą w zakres masy spadkowej, a uzyskanie środków z ubezpieczenia jest szybsze niż w przypadku postępowania spadkowego. Eksperci wskazują, że traktowanie ubezpieczeń analogicznie jak kont bankowych byłoby niezasadne, ponieważ zmarły mógł nie życzyć sobie, żeby bliscy wiedzieli o ubezpieczeniu, jeśli jako uposażonych w polisie na życie wskazał dodatkowe osoby. Właśnie z takich powodów jeszcze nie powstała centralna baza ubezpieczeń na życie. 

Jak zweryfikować, czy jest się uposażonym? 

Jak sprawdzić, czy ktoś miał polisę na życie? Informację na ten temat otrzyma jedynie uposażony, czyli osoba wskazana w umowie jako uprawniona do wypłaty środków. Zatem, jeśli chcemy sprawdzić, czy bliska osoba miała ubezpieczenie na życie, musimy zgłosić się do każdego z towarzystw ubezpieczeniowych podając dane ubezpieczonego, w tym numer PESEL. Następnie musimy wykazać, że dana osoba nie żyje (potrzebny nam będzie do tego akt zgonu). W kolejnym kroku podjemy swoje dane, a towarzystwo ubezpieczeniowe zweryfikuje, czy jesteśmy uprawnieni do świadczenia z ubezpieczenia na życie. 

Należy dodać, że jeśli osoba wnioskująca o udzielenie informacji nie jest uposażona, nie otrzyma ich, nawet jeśli polisa została zawarta, ale wskazano w niej innego uprawnionego. Nie dowie się też o umowie, jeżeli ubezpieczony wciąż żyje. 

Źródło: Nationale-Nederlanden