współpraca

Nest Bank we współpracy z TUnŻ Warta wprowadza do swojej oferty nowe rozwiązanie ubezpieczeniowe. Oferta skierowana jest do osób, które chciałyby oszczędzać i jednocześnie zabezpieczyć finansowo siebie i najbliższych.

 

Zgodnie z zapowiedziami Nest Bank prowadzi intensywne prace nad rozwojem oferty inwestycyjno-ubezpieczeniowej przy współpracy z partnerami z rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego. Bank skupia się przede wszystkim na produktach dopasowanych do potrzeb finansowych Polaków.

 

41% Polaków obawia się o swoją finansową przyszłość

 

Większość Polaków deklaruje, że bezpieczeństwo finansowe kojarzy im się z posiadaniem oszczędności, które stanowią zabezpieczenie w przypadku nieprzewidzianych wydatków, czasowego ograniczenia dochodów czy innych nagłych wydatkach, na które nie mają wpływu. Jak podkreślają twórcy polisy, produkt Nest Spokojne Lata powstał w odpowiedzi na potrzeby tych, którzy chcą chronić swoich najbliższych i regularnie gromadzić pieniądze na przyszłość.

 

Nest Spokojne Lata to polisa zaprojektowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Warta”

 

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na okres 10, 15 lub 20 lat, mogą ją podpisać osoby w wieku 18–55 lat. Składka ubezpieczenia ustalana jest w momencie zawarcia umowy i musi być opłacana regularnie tj. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Po trzech latach trwania umowy, raz na pięć lat, można zawiesić opłacanie składki na okres 6 miesięcy. Zapewnia ona ochronę ubezpieczeniową przy jednoczesnej możliwości gromadzenia środków finansowych. Umowa ubezpieczenia Nest Spokojne Lata ma charakter długoterminowy i zakłada regularne opłacanie składki przez cały okres jej trwania.

 

Źródło: www.nestbank.pl