Statystyki pokazują, że z roku na rok rośnie liczba pojazdów poruszających się po naszych drogach. A co za tym idzie, wzrasta ryzyko wzięcia udziału w kolizji lub wypadku. Dlatego niezwykle istotne jest to, by pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Dzięki polisie OC nie tylko unikniemy kary pieniężnej, ale też finansowych konsekwencji związanych ze spowodowaną przez nas szkodą.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Na mocy aktualnych przepisów prawa, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Instytucją, której zadaniem jest prowadzenie rejestru umów, zdarzeń i wypłaconych odszkodowań jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W praktyce wygląda to tak, że towarzystwa ubezpieczeniowe składają do bazy UFG raporty ze wszystkich polis ubezpieczeń komunikacyjnych oraz szkód. Co ważne UFG sprawdza również przerwy w ubezpieczeniu OC oraz to czy polisa została zawarta. A kary za brak OC zależne są od rodzaju pojazdu oraz liczby dni bez ważnej polisy OC.

Niezwykle istotne jest również to, że przypadku spowodowania wypadku bez aktualnego ubezpieczenia OC będziemy musieli sami zapłacić za skutki spowodowanej szkody. Co może być bardzo dotkliwe finansowo, szczególnie w przypadku spowodowania szkód osobowych.

Obowiązkowa polisa OC – ważne zapisy ustawy

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest dosyć bogata w treść. Dlatego warto wiedzieć o tym, że w przypadku ubezpieczenia OC najważniejszy jest Rozdział 2 Ustawy. A w nim można artykuły regulujące najważniejsze kwestie tj.:

  • Art. 28 – wypowiedzenie umowy z końcem okresu jej trwania;
  • Art. 28a – wypowiedzenie umowy, w przypadku podwójnego ubezpieczenia;
  • Art. 31 – wypowiedzenie umowy po zakupie pojazdu;
  • Art. 32 – sprzedaż i zakup pojazdu;
  • Art. 41 – przypadki, w których przysługuje zwrot składki.

Pamiętajmy o tym, że w przypadku składania wypowiedzenia OC należy powołać się na właściwą podstawę prawną. Szczególnie jeśli nabyliśmy pojazd z polisą komunikacyjną i chcemy z niej zrezygnować.

Ubezpieczenie OC – zakres ochrony

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która kierując ubezpieczonym samochodem wyrządziła szkodę osobom trzecim. Może ona dotyczyć zarówno zniszczenia pojazdu, jak i uszkodzenia ciała.

Co ważne polisa OC obejmuje zdarzenia powstałe nie tylko na terytorium Polski, ale też na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów EOG, Andory i Serbii).

I pamiętajmy o tym, że obowiązkowe ubezpieczenie OC nie chroni naszego samochodu. Dlatego w przypadku spowodowania przez nas szkody odszkodowanie za nasz zniszczony pojazd możemy uzyskać tylko z ubezpieczenia Autocasco.

Czy warto wybrać najtańsze OC?

Zakup polisy komunikacyjnej zawsze wiąże się z dylematem związanym z wyborem ubezpieczyciela. Tym bardziej, że na rynku ubezpieczeń dostępnych jest wiele ofert. Dlatego wielu z nas najczęściej kieruje się ceną polisy OC. Ale czy to właściwe podejście? Niestety niska cena nie zawsze jest gwarancją jakości. Decydując się na zawarcie umowy OC warto jeszcze zwrócić uwagę na takie czynniki jak:

  • Kontakty z ubezpieczycielem i czy proces zgłaszania skody jest łatwy. Tu z pomocą może przyjść nasz agent ubezpieczeniowy.
  • Dodatkowy zakres ochrony tj. assistance, ochrona zniżki czy Bezpośrednia Likwidacja Szkód.
  • Możliwość zawarcia ubezpieczenia w pakiecie z AC.

Problem podwójnego ubezpieczenia OC

Niestety czasami np. na mocy nieskutecznie złożonego wypowiedzenia OC możemy posiadać dwie polisy komunikacyjne. A ubezpieczyciele mogą żądać od nas zapłaty składki za obie polisy. Dlatego warto wiedzieć o tym, że wówczas możemy zrezygnować z polisy OC, która się automatycznie wznowiła na kolejny rok. I im szybciej tego dokonamy tym lepiej, bowiem w takim przypadku będziemy musieli zapłacić za okres udzielanej przez ubezpieczyciela ochrony.

Źródło: AVIVA