PBUK przypomina, że kończy się okres, kiedy do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej można wjechać posługując się jedynie polskim dowodem osobistym. Już od 1 października 2021 r. wjazd na terytorium tych państw będzie możliwy tylko po okazaniu ważnego paszportu.

Brexit – konsekwencje dla zmotoryzowanych

Przypominamy, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku. Niestety niesie to za sobą szereg konsekwencji, które wpływają również na zmotoryzowanych.

W przypadku przybycia do Zjednoczonego Królestwa w celu innym niż pobyt krótkotrwały (np. turystyczny, biznesowy, leczenie itp.), wymagane jest niezwłoczne przerejestrowanie pojazdu  i ubezpieczenie go w jednym z działających tam zakładów ubezpieczeń. Niezastosowanie się to tych zasad może skutkować dotkliwymi sankcjami finansowymi do konfiskaty pojazdu włącznie – wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Do Wielkiej Brytanii z paszportem

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami od 1 października 2021 roku podróżowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będzie możliwe jedynie przy pomocy paszportu. Od tego dnia obywatele UE, EOG oraz Szwajcarii nie będą mogli już przekroczyć brytyjskiej granicy na podstawie krajowego dowodu osobistego.

Oznacza to w praktyce, że dokumentem potwierdzającym tożsamość polskich zmotoryzowanych będzie od 1 października paszport. Wyjątkiem będą osoby mające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały go na podstawie dowodu osobistego – w ich przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.

Jakie dokumenty należy mieć podczas podróży do Wielkiej Brytanii?

PBUK przypomina też, że na mocy podpisanych porozumień osoby kierujące pojazdami zarejestrowanymi w Polsce mogą wjechać i poruszać się pojazdami po Zjednoczonym Królestwie, o ile pojazdy te są zaopatrzone w ważne tablice rejestracyjne i kierujący posiadają przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu, który należy okazać w czasie kontroli. I uwaga! Nie jest wymagane posiadanie ważnego certyfikatu Zielonej Karty.

Pamiętajmy też, że podczas podróży do Wielkiej Brytanii niezbędne mogą okazać się jeszcze takie dokumenty, jak:

  • Wizy – w przypadku podróży w celach turystycznych wizy nie będą od nas wymagane.
  • Prawo jazdy – przy podróży samochodem do Zjednoczonego Królestwa i prowadzenia tam pojazdu nadal wystarczające będzie prawo jazdy wydane w jednym z państw członkowskich UE.
  • Ubezpieczenie OC komunikacyjne. 

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych