Wiodący rumuński ubezpieczyciel – City Insurance, stracił zezwolenie na prowadzenie działalności. Jak poinformowało PBUK, Rumuńska Komisja Nadzoru Finansowego (ASF) stwierdziła niewypłacalność tego towarzystwa i w najbliższym czasie złoży do sądu wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego wobec ubezpieczyciela.

Roszczenia wobec City Insurance

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych informuje, że w związku z utratą licencji przez City Insurance potencjalni wierzyciele ubezpieczyciela mogą kierować swoje roszczenia do rumuńskiego Funduszu Gwarancyjnego dla Ubezpieczających (FGA). Co ważne wnioski można składać wówczas, gdy zdarzenie objęte ważną polisą ubezpieczeniową wystąpiło w okresie pomiędzy datą cofnięcia zezwolenia, a datą wypowiedzenia umów ubezpieczenia, ale nie później niż 90 dni od dnia ogłoszenia przez Sąd postanowienia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.

–  Zgodnie z rumuńskim prawem, wierzyciele City Insurance SA mogą składać do FGA wnioski o odszkodowanie od dnia opublikowania decyzji ASF w Dzienniku Urzędowym Rumunii i maksymalnie do 90 dnia od chwili, w którym decyzja Sądu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stanie się prawomocna – wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Natomiast w przypadku roszczeń ubezpieczeniowych, które powstały po uprawomocnieniu się orzeczenia Sądu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, wnioski o wypłatę można składać w terminie 90 dni od dnia powstania roszczenia.

Pomoc dla poszkodowanych

Jak możemy przeczytać, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zapewnia, że udziela poszkodowanym pełnych gwarancji w zakresie wszystkich roszczeń wynikłych z wypadków powstałych na terenie Polski spowodowanych ruchem pojazdów, których posiadacze mieli zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  w rumuńskim towarzystwie City Insurance SA. 

Klienci mający dodatkowe pytania związane ze zdarzeniami spowodowanymi ruchem pojazdów ubezpieczonych w City Insurance SA mogą liczyć na pomoc PBUK.

Wiodący rumuński ubezpieczyciel bez licencji

City Insurance, to największy ubezpieczyciel w Rumunii – swoją pozycję zawdzięczał ogromnemu portfelowi obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

17 września Rumuńska Komisja Nadzoru Finansowego (ASF) stwierdziła, że krótkoterminowy plan finansowania ubezpieczyciela i jego plan naprawczy są niewystarczające i nie zapewniają przywrócenia sytuacji finansowej firmy. W związku z czym ogłosiła cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności City Insurance oraz w najbliższym czasie złoży sądu wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego wobec ubezpieczyciela.

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych