Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypłaciło do końca ubiegłego roku blisko 7 mln zł zobowiązań za szkody transgraniczne wyrządzone przez kierujących pojazdami ubezpieczonymi w firmie Gefion. Utworzyło też rezerwy na poczet ewentualnych płatności w kolejnych latach w podobnej wysokości. 

Gefion członkiem PBUK 

Przypominamy, że duńskie towarzystwo ubezpieczeniowe Gefion zbankrutowało w połowie ubiegłego roku. Działało w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług, opierając swoją aktywność na sprzedaży obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  

– Jak każdy zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w grupie 10 działu II, Gefion był członkiem PBUK, a jego polisy OC były ważne zarówno w Polsce, jak i w każdym kraju EOG, Andory, Serbii i Szwajcarii. Z tego też tytułu PBUK udzielało gwarancji w zakresie realizowania przez ten zakład zobowiązań wynikających z wypadków spowodowanych ruchem pojazdów ubezpieczonych w Gefion – mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK. 

Utrata wypłacalności przez Gefion 

Utrata wypłacalności przez Gefion, która skutkowała cofnięciem licencji w 2020 r. przez duński organ nadzoru (Finanstilsynet), a w konsekwencji ogłoszenie upadłości, spowodowały konieczność przejęcia zobowiązań przez PBUK. Z opublikowanych informacji wynika, że do końca 2021 r. PBUK przejęło i wypłaciło z tego tytułu zobowiązania w wysokości blisko 7 mln zł. Utworzyło też rezerwy na płatności w kolejnych latach w podobnej wysokości.  

– W przypadku zdarzeń transgranicznych, zarówno przepływ informacji o szkodach komunikacyjnych rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą, jak i rozliczenia, dokonywane są z dużym opóźnieniem. Z tego tez powodu niewykluczone jest, iż wartość zobowiązań przekroczy zgłoszone dotychczas roszczenia – dodaje Mariusz Wichtowski. 

Upadłość duńskiego ubezpieczyciela 

Przypominamy, że Gefion to duńska firma ubezpieczeniowa, która była upoważniona do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej za pośrednictwem agentów i brokerów. W efekcie przeprowadzonych kontroli, 24 czerwca 2020 r. duński Urząd Nadzoru Finansowego cofnął ubezpieczycielowi licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, a 13 lipca 2020 r. postawił w stan likwidacji. Natomiast 7 czerwca 2021 r. Sąd Morski i Gospodarczy ostatecznie ogłosił upadłość Gefion. 

Źródło: PBUK