Na mocy aktualnych przepisów szkody komunikacyjne pokrywane są w ramach polisy OC sprawcy. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że o ile poszkodowani przez pijanych kierowców dostają pieniądze z obowiązkowego ubezpieczenia OC, to sprawcy tego typu wypadków muszą zwrócić wartość odszkodowania ubezpieczycielowi.

Nietrzeźwych kierowców nie chroni polisa OC

Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że w 2020 roku nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 1656 wypadków – stanowiło to 8 procent wszystkich zdarzeń spowodowanych przez kierujących pojazdami. Co więcej, mimo tego, że ruch był znacznie ograniczony na jeździe pod wpływem alkoholu „wpadło” prawie 100 tys. kierowców, a liczba wypadków z ich winy niemal nie zmieniła się w porównaniu z 2019 rokiem. Niepokój może budzić także to, że aż o 12,5 procent wzrosła liczba ofiar tego typu zdarzeń.

– Trwają letnie wakacje, a to niestety okres największej aktywności pijanych kierowców. W zeszłym roku między czerwcem a wrześniem doszło do 41% wszystkich wypadków z ich winy. Sprawcę czeka przeprawa w sądzie – niewykluczone, że zakończona karą więzienia i wysoką grzywną. To jednak nie wszystko. Nietrzeźwego kierowcy nie chroni obowiązkowa polisa OC. Ubezpieczyciel wypłaca oczywiście rekompensatę poszkodowanym w wypadku, ale do sprawcy kieruje żądanie zwrotu odszkodowania – to tzw. regres ubezpieczeniowy. Nie ma taryfy ulgowej, każdego roku prowadzimy kilkaset takich spraw – mówi Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ile kosztuje pijanego kierowcę wypadek?

Ile może kosztować pijanego kierowcę wypadek? Wszystko zależy od skali zdarzenia. I o ile drobna stłuczka może oznaczać wydatek od kilkuset do kilku tysięcy złotych odszkodowania, to już w skrajnych przypadkach wypłaty mogą sięgać setek tysięcy, a nawet milionów złotych. Szczególnie, jeśli jeden lub więcej spośród poszkodowanych zginął lub doznał poważnego urazu, a zniszczeniu uległo w wypadku kilka pojazdów.

–  Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych, czyli związanych ze zdrowiem poszkodowanych. Odszkodowanie za zniszczone mienie może wynieść nawet 1,05 mln euro ­– tłumaczy Damian Andruszkiewicz.

Zwrot wypłaconego odszkodowania

Jak powszechnie wiadomo, zakres ochrony obowiązkowego OC określony jest w ustawie o ubezpieczeniach komunikacyjnych. Ubezpieczyciele stosują się, więc do przepisów prawa, które w art. 43 brzmi następująco:

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii”.

Jednak to nie jedyny przypadek, w którym sprawca powinien spodziewać się wezwania do zwrotu wypłaconego odszkodowania. Do podobnej sytuacji dochodzi wówczas, gdy kierowca wszedł w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa, nie miał uprawnień do kierowania pojazdem (chyba, że prowadził go, aby ratować czyjąś własność lub zdrowie, ewentualnie prowadził pościg za przestępcą) lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

–  Jeżeli kierowca unika zwrotu wypłaconej poszkodowanym kwoty, sprawa przeważnie trafia do sądu. W praktyce pijanemu kierowcy bardzo trudno jest uniknąć finansowej odpowiedzialności za swoje działanie – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Źródło: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group