ubezpieczenie z biura podróży

Polskie prawo nadaje na touroperatorów obowiązek ochrony uczestników wycieczki w ramach ubezpieczenia. Wiemy jednak, że polisy dołączane do umowy uczestnictwa imprezy turystycznej (wraz z wymarzonymi wakacjami) dają tak naprawdę iluzoryczną ochronę o czym przekonywali nas w rozmowie przedstawiciele biur podróży. Według nas i ekspertów z branży turystycznej warto jednak wybrać opcje rozszerzonej odpowiedzialności. Dlaczego? Sprawdziliśmy różnice.

Ustawa o świadczeniu usług turystycznych wymusza od Organizatorów szereg ubezpieczeń na rzecz turystów. Jakim rodzajem ochrony muszą być objęci turyści wyjeżdżający z biurem podróży?

Według Raportu* przygotowanego przez serwis „Wiadomości Turystyczne” w ubiegłym roku w zestawie największych pięciu biur turystycznych w Polsce uplasowały się: Itaka, TUI, Rainbow, Coral Travel, Grecos. Tych pięciu największych touroperatorów obsłużyło łącznie w ubiegłym roku 2,773 mln klientów.

Polskie prawo nadaje na właścicieli biur podróży obowiązek ochrony uczestników wycieczki w ramach ubezpieczenia turystycznego . Aby sprostać wymogom prawa ochrona musi być już wliczona w koszty imprezy turystycznej. Należy podkreślić, że taki obowiązek mają tylko te biura, które organizują wjazdy poza granicami kraju. Ustawodawca nie określa sumy obowiązkowego ubezpieczenia. Jakie więc kwoty oscylują u poszczególnych Touroperatorów? 

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Obowiązek ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą jaki muszą spełniać właściciele biur podróży ma na celu zabezpieczenie turystów przed koniecznością pokrywania przez nich wydatków, które związane są z leczeniem powypadkowym. Tego rodzaju ochrona powinna zapewnić pokrycie kosztów związanych min. z powypadkowym leczeniem szpitalnym, leczeniem ambulatoryjnym, a także zwrot wydatków poniesionych na leki, środki opatrunkowe i inne koszty związane z leczeniem za granicą. To absolutne minimum jakie należy mieć na zagraniczny wyjazd. Niestety połowa Polaków nawet w takim zakresie się nie zabezpiecza i na wakacje jedzie bez ubezpieczenia (zobacz: Co drugi Polak na wakacjach bez ubezpieczenia).

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ten rodzaj ochrony należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są zdrowie i życie człowieka. Według przepisów kodeksu cywilnego przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają min. na uszkodzeniu ciała, a także na rozstroju zdrowia, które powodują trwały uszczerbek lub śmierć osoby ubezpieczonej. Zaledwie tydzień temu pisaliśmy o tym jak zwiedzanie i poznawanie atrakcji wyspy zakończyło się tragicznie dla świeżo upieczonego małżeństwa. Mężczyzna wpadł do wulkanu, a koszt jego leczenia przekroczył 135 000 złotych. Gdyby para miała odpowiednią polisę, nie musiałaby teraz martwić się zbiórką pieniędzy.

Wariant podstawowy to iluzoryczna ochrona

Touroperatorzy oferując swoim klientom ubezpieczenie turystyczne proponują różne zakresy, typy, warianty i sumy ubezpieczenia. Porównaliśmy te warianty tak, pokazać  jakie różnice występują pomiędzy oferowanymi przez nich ubezpieczeniami. W porównaniu pakietów, zakresów ochrony i sum ubezpieczenia widoczne są ogromne różnice, które oznaczają jedno. Podstawowy zakres ochrony oznacza, że w wielu sytuacjach może się ono okazać nieprzydatne lub nieskuteczne.

Skąd tak niskie sumy ubezpieczenia w wariantach podstawowych?

Taki stan rzeczy wynika z nakazu dołączania do umów imprez turystycznych polis ochronnych. Aby koszty te zminimalizować, biura podróży minimalizują też cenę ubezpieczenia – co przekłada się  kolei na jej „jakość”. Dopiero po wykupieniu wariantów droższych otrzymamy ubezpieczenie, które w razie potrzeby pokryje koszty różnych nieprzewidzianych sytuacji. Według przeprowadzonych rozmów z konsultantami uzyskaliśmy informacje z których wnioskujemy, iż warianty podstawowe jakie oferowane są przez biura podróży w zdecydowanej większości nie wystarczają na koszty leczenia jakie musimy ponieść za granicami kraju. Należy również pamiętać, że niektórzy ubezpieczyciele podają sumy ubezpieczenia w złotówkach (TUI, Rainbow Tours) – a w przypadku wyjazdów za granicę w zdecydowanej większości koszty leczenia liczone są w euro. W przedstawionym zestawieniu do umów dla uczestników imprezy dołączane są  polisy z podstawowym wariantem ochrony.

POBIERZ ZESTAWIENIE

Pamiętajcie Najdroższe wakacje życia? To te bez polisy.