ojciec

Popularność ustawowych urlopów ojcowskich z roku na rok rośnie, a wraz z nią powiększa się grono firm, które proponują swoim pracownikom dodatkowe dni wolne związane z opieką nad dziećmi. Od początku lipca dołączyło do nich Nationale-Nederlanden, które umożliwia panom skorzystanie z wydłużonego 4-tygodniowego urlopu ojcowskiego.

Coraz więcej mężczyzn chce aktywnie uczestniczyć w wychowaniu swoich dzieci. Ponad 80 proc. przyznaje, że chciałoby spędzać z nimi więcej czasu

Pracownikom w Polsce przysługuje szereg uprawnień związanych z rolą rodzica. Ojcowie mogą skorzystać z m.in.: obniżenia wymiaru czasu pracy, zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka do lat 14 czy urlopu wychowawczego. Tuż po narodzinach dziecka mężczyźni mają też do dyspozycji kilka dni wolnego, a następnie urlop ojcowski i rodzicielski.

Do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy, panom przysługuje, tzw. urlop ojcowski trwający maksymalnie dwa tygodnie

Mogą go wykorzystać jednorazowo albo jako dwa urlopy tygodniowe w dowolnym momencie ustalonym wcześniej z przełożonymi. W tym czasie otrzymują zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wynagrodzenia. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej popularność tego benefitu rośnie – w pierwszych czterech miesiącach tego roku odpowiednie wnioski złożyło 61,1 tys. osób, czyli o 2,3 tys. więcej niż rok temu.

Aleksandra Paszkiewicz, Członek Zarządu Nationale-Nederlanden wyjaśnia: „Również w Nationale-Nederlanden zauważamy zwiększone zainteresowanie mężczyzn urlopami ojcowskimi. W 2018 roku skorzystało z nich o 35 proc. więcej osób niż w 2017 roku. Chcemy, żeby nasze benefity były jak najbardziej dopasowane do sytuacji pracowników – uwzględniały ich hobby, tryb życia czy sytuację rodzinną. Dlatego też od początku lipca zdecydowaliśmy się wydłużyć urlop ojcowski – naszym pracownikom przysługują dodatkowe dwa tygodnie. Oznacza to, że łącznie mogą oni spędzić z rodziną cztery pełnopłatne tygodnie wolne od pracy”.

Wyniki badania Nationale-Nederlanden „Powrót taty Polskie ojcostwo: pełen etat czy praca dorywcza?”

Ankieta wskazuje, że najczęściej rola ojca skupia się na zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa (86 proc.), wychowaniu emocjonalnym i kształtowaniu osobowości (np. uczeniu na własnych błędach, dawaniu niezależności czy rozwoju talentów) oraz zapewnieniu potrzeb finansowych (np. sponsorowaniu wakacji czy kursów dodatkowych). Większość mężczyzn chciałoby bardziej angażować się w życie rodzinne. 85 proc. uważa, że idealny ojciec chodzi z dziećmi do kina, teatru lub na koncerty, podczas gdy realizuje to jedynie 66 proc. „Chcemy zachęcić mężczyzn do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym. Zadowolenie z życia prywatnego przekłada się na efektywność w prac. Z naszego raportu wynika, że 30 proc. ojców ogranicza pracę zawodową po narodzinach dziecka. Ponad 80 proc. chciałoby spędzać z nimi więcej czasu. Dlatego my w Nationale-Nederlanden oferujemy właśnie ten cenny czas na rzeczy, które są dla nich ważne. Staramy się umożliwić naszym pracownikom łączenie kariery zawodowej z aktywnym „tacierzyństwem”- dodaje ekspertka z Nationale-Nederlanden.

Informacja prasowa: www.nn.pl