Rosnące ceny usług lekarskich przełożyły się na wzrost średnich cen grupowych polis zdrowotnych i abonamentów medycznych. Jednak mimo to przedsiębiorcy nie wycofują się z oferowania tego typu produktów swoim pracownikom. 

Ceny usług lekarskich w górę 

Każdego miesiąca Główny Urząd Statystyczny publikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wrześniowe dane pokazują, że koszty świadczeń medycznych wzrosły o kilkanaście procent w ciągu roku – ceny usług lekarskich poszły w górę o 16,4%, stomatologicznych o 16,7%, a usługi szpitalne i sanatoryjne są droższe o 13,9%. W obszarze zdrowia najmniej wzrosły koszty wyrobów farmaceutycznych – jedynie o 3,4%. Jednak należy pamiętać, że dane te są uśrednione, więc w jednostkowych przypadkach skoki cen mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent. Niestety rosnące ceny przekładają się także na koszty grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, do których dostęp zapewniają pracownikom pracodawcy. Prywatna opieka medyczna nadal stanowi najbardziej pożądany benefit pracowniczy. Jak zatem na te zmiany cen reagują pracodawcy? 

– W efekcie średnia cena ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych wzrosła o kilkanaście procent rok do roku. Jednak pracodawcy nie wycofują się z oferowania dodatkowej ochrony zatrudnionym. Wręcz przeciwnie, coraz więcej przedsiębiorców poszerza zakres ubezpieczeń pracowniczych. Nie tylko zdrowotnych, ale i na życie, które mogą uwzględniać w swoim zakresie także wsparcie finansowe w razie poważnego zachorowania czy konsultacje z zagranicznymi ekspertami medycznymi, żeby uzyskać drugą opinię lekarską. Co więcej, polisą „pracowniczą” można objąć również najbliższych – mówi Tomasz Kaniewski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie EIB SA. 

Grupowe ubezpieczenia pracownicze 

Jak wiadomo, w ramach umów grupowych pracodawcy dają pracownikom możliwość skorzystania z ubezpieczeń zdrowotnych i na życie. Jakie korzyści zapewnia tego typu ochrona? 

Ubezpieczenia zdrowotne umożliwiają dostęp do prywatnych placówek medycznych, czyli konsultacji lekarskich, w tym specjalistycznych, oraz do badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Oferty poszczególnych ubezpieczycieli różnią się między sobą zazwyczaj zakresem świadczeń, limitami wizyt i badań oraz liczbą placówek, w których można skorzystać z pomocy. Z kolei ubezpieczenia na życie oprócz zabezpieczenia finansowego osób bliskich ubezpieczonego w razie jego śmierci, mogą być rozszerzone także o różne dodatkowe świadczenia. Pracodawcy chętnie korzystają z takiego rozwiązania. Do najpopularniejszych dodatków należy wsparcie w razie poważnego zachorowania czy utraty zdolności do pracy, a także NNW (następstwo nieszczęśliwych wypadków). 

– Podejście pracodawców do zakresu oferowanych pracownikom ubezpieczeń sukcesywnie się zmienia na plus. Rośnie świadomość zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników, dotycząca korzyści z szerokiego, przydatnego ubezpieczenia. Przykładowo, w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych częściej niż wcześniej wybierają wyższe warianty polisy, obejmujące więcej świadczeń, a także uwzględniają w nich interwencje psychiatryczne i psychologiczne. Z kolei w zakresie ubezpieczeń na życie sięgają również po mniej standardowe rozwiązania jak ubezpieczenie dochodu, które zapewnia comiesięczną wypłatę do momentu powrotu ubezpieczonego do zdrowia – dodaje Tomasz Kaniewski z EIB SA. 

Ubezpieczenia pracownicze dla całej rodziny 

Warto podkreślić, że ubezpieczenia pracownicze można także rozszerzyć o najbliższych pracownika. Rozwiązanie to jest dość powszechnie stosowane przez pracodawców. Najczęściej dopisywani są do ochrony małżonkowie, partnerzy życiowi oraz dzieci. Zdarzają się również, że pracownicy chcą uwzględnić w ochronie także swoich rodziców. Mimo tego, że jest to rzadziej spotykane zjawisko, jest w pełni do zrealizowania. Wszystko zależy od indywidualnych negocjacji z ubezpieczycielem. 

– Warto jeszcze wspomnieć sposób opłacania składki za ubezpieczenia grupowe. Może to zapewniać pracodawca, ale część z nich dzieli się tymi kosztami z pracownikami lub zostawia to zupełnie po ich stronie. W tej sytuacji przedsiębiorca jest jedynie organizatorem umowy ubezpieczenia i negocjatorem warunków polisy, zazwyczaj wspólnie z pracownikami. Jednak nawet ten ostatni wariant jest atrakcyjny dla pracowników, ponieważ ubezpieczenia grupowe co do zasady oferują niższą składkę niż polisy indywidualne, a często również i zakres ochrony. Wszystko dzięki efektowi skali – im więcej osób w grupie tym korzystniejsza kalkulacja ryzyka, a więc i niższa cena – mówi Tomasz Kaniewski z EIB SA. 

Analizy pokazują, że ubezpieczenia nadal są najbardziej pożądanym benefitem pracowniczym. Dane opublikowane w sierpniowym Monitorze Rynku Pracy, który wydawany jest cyklicznie przez Randstad pokazują, że najbardziej pożądanymi benefitami pracowniczymi są dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej (49% wskazań) oraz ubezpieczenia na życie (37%). Co więcej, są one również postrzegane jako jedne z najatrakcyjniejszych – ubezpieczenia na życie wymieniło w tym kontekście 33% respondentów, a prywatną opiekę zdrowotną 23%. 

Źródło: EIB SA; brandscope.pl