Do oferty PZU dołączyło nowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premiami – PZU Perspektywa na Przyszłość. Produkt ten dedykowany jest dla klientów, którzy szukają nowoczesnych rozwiązań łączących w sobie zarówno ochronę życia, jak i budowanie kapitału. 

Nowe ubezpieczenie w ofercie PZU 

„Bezpieczna przyszłość na horyzoncie” – to hasło pod jakim do oferty PZU dołączyło nowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premiami. 

– Wiemy, jak ważne dla naszych klientów jest posiadanie oszczędności oraz zapewnienie bliskim bezpieczeństwa finansowego w razie śmierci. Ponieważ mamy ogromne doświadczenie w obu tych dziedzinach, przygotowaliśmy nowe ubezpieczenie na życie i dożycie z premiami. W razie śmierci ubezpieczonego, wskazane przez niego osoby otrzymają gwarantowaną wypłatę. Natomiast, jeśli ubezpieczony dożyje zakończenia okresu ubezpieczenia, wówczas to on otrzyma tę kwotę. Wysokość gwarantowanego świadczenia jest znana już w momencie zawarcia umowy, ale w trakcie okresu ubezpieczenia może wzrosnąć  dzięki premiom i waloryzacji składki – podkreśla Małgorzata Skibińska, dyrektor Grupy PZU, szefowa Pionu Produktów. 

Dwa warianty ochrony 

Nowy produkt dostępny jest w dwóch wariantach, które różnią się od siebie m.in. możliwym okresem ubezpieczenia, rodzajami premii i sposobem lokowania powierzonych pieniędzy na zabezpieczenie wypłat przyszłych świadczeń. Co istotne, niezależnie od rodzaju wybranego wariantu ubezpieczenia PZU Perspektywa na Przyszłość, klient może rozszerzyć ochronę o umowy dodatkowe. Zapewniają one wsparcie finansowe w wielu trudnych sytuacjach życiowych, takich jak np. ciężka choroba czy następstwa nieszczęśliwych wypadków. W ramach jednej polisy można objąć ochroną siebie, dzieci oraz małżonka albo partnera. 

Zabezpieczenie finansowe i ochrona życia 

Nowa oferta PZU jest skierowana do osób szukających nowoczesnych rozwiązań łączących w sobie ochronę życia i budowanie kapitału. 

– Naszym celem jest nie tylko świadczenie usług ubezpieczeniowych, lecz także budowanie zaufania i długoterminowych relacji z naszymi klientami. Kiedy wprowadzamy nowy produkt, pokazujemy klientom, że PZU jest zaufanym partnerem w kwestii zabezpieczenia finansowego i ochrony życia. Tworząc ubezpieczenie PZU Perspektywa na Przyszłość braliśmy również pod uwagę zróżnicowane  oczekiwania klientów.  Oferujemy dwa warianty ubezpieczenia, które różnią się między innymi sposobem lokowania środków na zabezpieczenie przyszłych wypłat. Każdy może więc wybrać rozwiązanie, które najbardziej odpowiada jego potrzebom – dodaje Małgorzata Skibińska. 

By zapoznać się ze szczegółami ubezpieczenia warto porozmawiać z doradcą, który przedstawi scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej oraz symulacje przebiegu ubezpieczenia w poszczególnych latach umowy w każdym wariancie. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie ubezpieczyciela: https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-dla-ciebie-i-twoich-bliskich/perspektywa-na-przyszlosc

Źródło: PZU SA fot. screenshot pzu.pl