Przedsiębiorcy szukający dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej mogą zastanawiać się w jaki sposób działa ubezpieczenie mienia. Czym jest ten produkt ubezpieczeniowy i dlaczego warto zdecydować się na jego zakup? 

Co to jest ubezpieczenie mienia? 

Ubezpieczenie mienia to produkt ubezpieczeniowy, który chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak kradzież, pożar, zalanie czy działanie sił natury. Przedsiębiorca decydujący się na zakup ubezpieczenia mienia zobowiązuje się do uiszczenia składki, która daje mu gwarancję ochrony finansowej w przypadku wystąpienia szkody. Polisa tego typu może dotyczyć różnych rodzajów posiadanego majątku, takich jak lokale użytkowe, budynki biurowe, magazyny, z ich wyposażeniem, a także środki obrotowe czy sprzęt elektroniczny. Warto wspomnieć, że rodzaj ochrony uzależniony jest od wybranej przez ubezpieczonego formy polisy. Zazwyczaj ubezpieczający decydują się na polisy obejmujące ryzyko pożaru, kradzieży, zalania czy uszkodzenia spowodowane przez działanie sił natury. Na rynku znajdziemy również specjalne polisy obejmujące ryzyko uszkodzeń bądź utraty maszyn i urządzeń przemysłowych. 

Rodzaje ubezpieczeń mienia 

W obecnych czasach kontynuacja działalności w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń losowych jest kluczowa. Z tego powodu wybór odpowiedniego ubezpieczenia mienia, które chroni ważne aktywa przedsiębiorstwa, jest niezmiernie istotny. Dostępne na rynku oferty różnią się zakresem i typem ochrony, jednak ich głównym celem jest zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa w sytuacjach problematycznych. Na przykład InterRisk oferuje ubezpieczenie

 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – ochrona majątkowa przed szkodami spowodowanymi działaniem ognia oraz innymi żywiołami takimi jak np. powódź, wybuch, zalanie, uderzenie pioruna; 
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku – specjalistyczna ochrona majątku firmowego przed konsekwencjami aktów kryminalnych; 
 • szyb i innych przedmiotów od stłuczenia – specjalistyczna ochrona dla oszklenia budynków oraz innych wrażliwych elementów infrastruktury; 
 • mienia od wszystkich ryzyk – kompleksowa ochrona majątkowa przed szerokim spektrum zdarzeń losowych, z uwzględnieniem specyficznych wyłączeń; 
 • maszyn od uszkodzeń – ochrona techniczna dla maszyn i urządzeń przed szkodami wynikającymi z różnych przyczyn, w tym błędów obsługi czy wad konstrukcyjnych; 
 • od utraty zysku – finansowa ochrona bieżącej działalności przedsiębiorstwa w sytuacji nieprzewidzianych przestojów; 
 • sprzętu elektronicznego – specjalistyczna ochrona dla sprzętu elektronicznego, obejmująca nośniki danych oraz pokrycie dodatkowych kosztów związanych z kontynuacją działalności po zaistnieniu szkody; 
 • maszyn i urządzeń budowlanych – specjalistyczna ochrona dla sprzętu wykorzystywanego w branży budowlanej i montażowej; 
 • ryzyk budowlanych i montażowych – kompleksowe zabezpieczenie procesów budowlanych i montażowych wraz z potencjalnymi ryzykami związanymi z odpowiedzialnością cywilną; 
 • mienia w transporcie (CARGO) – ochrona majątku w trakcie transportu różnymi środkami komunikacji, od drogowego po morski; 
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – zintegrowane rozwiązania dla kompleksowej ochrony mienia w ramach spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. 

Ubezpieczenie mienia – co obejmuje? 

Niewątpliwie ubezpieczenie mienia nie tylko daje ochronę finansową, ale także pozwala na uniknięcie poważnych strat w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia. W zależności od wybranej umowy w zakres polisy może wchodzić ubezpieczenie od: 

 • kradzieży – obejmuje ryzyko kradzieży, a także uszkodzeń spowodowanych włamaniem i skutkami wandalizmu. Ubezpieczenie mienia zwykle obejmuje nieruchomości, maszyny, sprzęt budowlany i elektroniczny będący własnością firmy; 
 • pożaru – pozwala na uchronienie przed stratami majątkowymi w mieniu przedsiębiorcy spowodowanymi pożarem, eksplozją bądź uderzeniem pioruna; 
 • zalania –  polisa obejmująca ryzyko zalania chroni przed stratami spowodowanymi przez wodę. Są to przede wszystkim straty powstałe w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacjnej, ale także zalanie powstałe w wyniku deszczu nawalnego. Ubezpieczenie to obejmuje objęte ochroną mienie firmy, zarówno nieruchomości, jak i sprzęt znajdujący się w środku; 
 • uszkodzeń spowodowanych przez siły natury – obejmuje straty spowodowane przez zdarzenia takie jak powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, tornada czy gradobicie. Podobnie jak w innych przypadkach obejmuje mienie będące nieruchomościami, ale także przedmiotami i urządzeniami objętych polisą; 
 • uszkodzeń technicznych – zakres ochrony obejmuje uszkodzenia mechaniczne, takie jak awarie czy błędy obsługi, uszkodzenia elektryczne wynikające z krótkich spięć czy przepięć, błędy konstrukcyjne lub materiałowe, które mogą doprowadzić do awarii po upływie gwarancji. 

Jak widać ubezpieczenie mienia pozwala uchronić majątek firmy przed wieloma czynnikami, które nie są zależne od przedsiębiorcy. Szczególnie, jeśli decydując się na zakup polisy wybiera kompleksowe rozwiązania, które pozwalają na ochronę mienia firmy w takim zakresie w jakim naprawdę go potrzebuje. 

Źródło: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group