PZU ze swoim strategicznym partnerem Huge Thing zaprasza do współpracy startupy z całego świata. Ubezpieczyciel poszukuje młodych firm działających w różnych obszarach, między innymi w zakresie insurtech czy zaawansowanych rozwiązań analitycznych. Zgłoszenia można składać do 14 lipca. 

Program Huge Thing Startup Booster 

PZU w ramach programu Huge Thing Startup Booster zaprasza do współpracy startupy, które mogą aplikować w ścieżce branżowej, jednej z trzech przygotowanych przez zespół Huge Thing. Program przeznaczony jest dla startupów z już działającym produktem lub usługą, a jego uczestnicy zyskają nie tylko możliwość współpracy z ubezpieczycielem, ale też granty sięgające do 350 tys. zł. Program zakłada też wsparcie mentorskie, obejmujące takie obszary, jak pricing i sprzedaż, zarządzanie, CSR i ESG, fundusze VC i mindfulness. Ścieżka ma zapewniać twórcom innowacji możliwości przetestowania swoich rozwiązań w realnym środowisku biznesowym, co umożliwia ich doskonalenie oraz adaptację do rzeczywistych potrzeb rynku. 

– Jako lider polskiego rynku ubezpieczeniowego doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak kluczowe jest testowanie oraz wdrażanie innowacji i bardzo mocno na nie stawiamy. Dzięki nim możemy oferować naszym klientom nowe, przyjazne rozwiązania, udoskonalać naszą ofertę, jak również usprawniać pracę. Przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi firmami technologicznymi, a partnerstwo w programach akceleracyjnych dla startupów jest świetnym sposobem na ich wyłonienie – podkreśla Elżbieta Häuser-Schöneich, członek zarządu PZU SA. 

Zgłoszenia do programu Huge Thing Startup Booster można składać do 14 lipca, a szczegóły oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej https://hugething.vc/industry-test/#.   

Możliwość wdrożenia innowacyjnych rozwiązań 

Jak możemy przeczytać ubezpieczyciel ma cztery podstawowe obszary poszukiwania innowacji. W ramach pierwszego, PZU zainteresowany jest w szczególności rozwiązaniami wykorzystującymi AI i zaawansowaną analitykę do lepszego zarządzania biznesem. Dużą rolę odgrywają tu rozwiązania wspierające efektywny pricing i lepsze zarządzanie ryzykiem. Drugi obszar to szeroko pojęta digitalizacja i automatyzacja procesów, w tym tych związanych z obsługą szkód i świadczeń, wsparciem sprzedawców, obsługą posprzedażową i wykrywaniem nadużyć. Trzeci obszar to nowe formy interakcji z klientem, w ramach którego towarzystwo szuka technologii wspierających prewencję ubezpieczeniową wśród klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz nieszablonowych metod budowania relacji z klientem. Ubezpieczyciel poszukuje także rozwiązań wokół ekosystemów: zdrowotnego, kierowcy, sieci naprawczej oraz usług wartości dodanej (VAS). 

– W ostatnich latach coraz więcej organizacji otwiera się na współpracę ze startupami, dostrzegając w tym szansę na rozwój swojej działalności biznesowej. Jednak wciąż widzimy, że część z nich nie jest na taką współpracę gotowa, co pokazuje chociażby brak zdefiniowania wyzwań, na jakie chcą odpowiadać w postaci wdrażanych innowacji. PZU jest jedną z organizacji, która może być dla nich właściwym przykładem tego, jak robić to w dobry i świadomy sposób. Firma ma długą historię współpracy ze startupami i jasno określone cele. Dzięki temu twórcy innowacyjnych rozwiązań, którzy chcą przetestować, a następnie dostarczyć swoje rozwiązanie firmie, mają okazję pracy ze świadomym partnerem, rozumiejącym specyfikę działania startupów i gotowym na realne wdrożenie tworzonych przez nie rozwiązań – tłumaczy Monika Synoradzka, prezeska Huge Thing. 

PZU Ready for Startups 

Warto przypomnieć, że tego typu współpraca odbywa się w ramach programu PZU Ready for Startups. Jego celem jest wspieranie współpracy ze startupami w ramach wdrażania innowacji w PZU. Obejmują one różne obszary biznesowe i dotyczą rozwiązań na różnych etapach rozwoju – od wstępnych pomysłów skierowanych do programów akceleracyjnych po wdrożenia komercyjne, poprzedzone krótkim procesem dostosowywania rozwiązań do potrzeb biznesowych. W ramach wspomnianego programu ubezpieczyciel współpracuje nie tylko z polskimi, ale i zagranicznymi partnerami. 

– Startupy, które są w początkowej fazie swojego rozwoju, bardzo często potrzebują wielowymiarowego wsparcia w adaptacji przygotowanych przez nich projektów do realiów biznesowych i nawiązaniu efektywnej współpracy. Z tą myślą powstał program PZU Ready for Startups. Dzięki niemu możemy pomóc startupom w rozwoju i wspólnie dopracować innowacyjne rozwiązania, na których skorzystają nasi klienci– mówi Marcin Kurczab, dyrektor ds. Innowacji w PZU. 

Za organizację programu odpowiada Laboratorium Innowacji PZU. A więcej informacji na temat oferty dla startupów można znaleźć na stronie ubezpieczyciela w zakładce innowacje. 

Źródło: PZU SAhttp://www.pzu.pl/innowacje