Jak wyglądają możliwe scenariusze rozwoju rynku ubezpieczeń? W jakim kierunku pójdą kanały sprzedaży, oferta produktowa czy sposób obsługi klienta? Odpowiedzi na te pytania próbowała znaleźć firma Europa Ubezpieczenia, która opracowała wspólnie z ekspertami z branży finansowej i technologicznej raport Foresight – Ubezpieczenia 2030.

Raport Foresight – Ubezpieczenia 2030

Europa Ubezpieczenia opracowało wspólnie z ekspertami z branży finansowej i technologicznej raport Foresight – Ubezpieczenia 2030. Został on przygotowany w oparciu o trzy panele eksperckie poświęcone tematom związanym z rynkiem ubezpieczeń. Tematami dyskusji były: kanały sprzedaży i produkty ubezpieczeniowe; wpływ technologii na branżę ubezpieczeniową oraz ochrona czasu wolnego.

Właśnie na podstawie informacji, które zostały zebrane podczas rozmów przygotowano kwestionariusz zawierający 30 tez badawczych. W kolejnym kroku eksperci ocenili je pod kątem ich prawdopodobieństwa w perspektywie najbliższej dekady. Następnie na podstawie siedmiu najbardziej i siedmiu najmniej prawdopodobnych tez badawczych opracowano scenariusze rozwoju przyszłości branży.

Scenariusze rozwoju rynku ubezpieczeń

Jak możemy przeczytać, pierwszy scenariusz – nazwany Data-Driven Insurance – zakłada dynamiczny rozwój narzędzi big data, wpływających na profesjonalizację dostępu do wiedzy na temat zachowań klientów oraz daleko idącą personalizację produktów ubezpieczeniowych, szytych na miarę potrzeb przedstawicieli nowych zawodów i klientów identyfikujących się przez pryzmat nowych ról społecznych. Zgodnie z tym scenariuszem, wskutek zachodzących zmian demograficznych, na rynku pojawi się też wiele produktów dostosowanych do potrzeb pokolenia silver.

Z kolei drugi scenariusz – (Re)Ewolucji Hybrydowej – przewiduje, że mimo dynamicznego rozwoju technologii nadal dominującym kanałem sprzedaży pozostaną pośrednicy ubezpieczeniowi, a w szczególności agenci. Zmieni się jedynie ich naturalny ekosystem. Coraz rzadziej będziemy spotykać tradycyjnych agentów, obsługujących klientów wyłącznie za biurka. Z rynku będą ich wypierać cyfrowi pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy postawią na rozwój własnych zdalnych kanałów komunikacji z klientem.

Pandemia dla ubezpieczeń jest katalizatorem przemian – wiele procesów i trendów, o których od dawna branżowo rozmawialiśmy, stało się w ostatnich miesiącach rynkową rzeczywistością. Niewątpliwie dzięki ograniczeniom w prowadzeniu biznesu z powodu COVID-19 przyśpieszyła cyfryzacja i absorpcja nowych technologii. Dwa główne trendy, o których warto powiedzieć, są związane z technologią. Z jednej strony ubezpieczenia będą w coraz większych stopniu korzystały z możliwości, jakie daje big data i analiza olbrzymich ilości danych, produkowanych przez klientów. Z drugiej strony postępująca digitalizacja sprawi, że kanały sprzedaży czy obsługi w ubezpieczeniach będą coraz bardziej zdalne. Nie oznacza to zmiany struktury sprzedażowej. Nadal głównym kanałem będą pośrednicy – mówi Marat Nevretdinov, prezes Europa Ubezpieczenia.

Trzeci scenariusz – Insurances On Demand – prognozuje dynamiczny rozwój tzw. gig economy. Zgodnie z nim na rynku ubezpieczeniowym pojawi się szeroka oferta krótkoterminowych produktów z elastyczną składką – dostosowanych do potrzeb giggersów. Co więcej dolną granicą okresu ochrony ubezpieczeniowej staną się już nie godziny, a minuty poświęcone na aktywność rekreacyjną, turystyczną czy rozrywkę. Klienci będą także mieli pełną dowolność co do metody płatności. Proces zakupu produktów ubezpieczeniowych na żądanie, sprzedawanych powszechnie za pomocą aplikacji mobilnych, będzie nieinwazyjny i zostanie ograniczony do maksymalnie kilkudziesięciu sekund, a możliwe, że zostanie nawet w pełni zautomatyzowany.

Oczekuję, że w perspektywie najbliższej dekady – w ślad za sektorem bankowym – na rynku pojawi się więcej rozwiązań mobilnych, które zyskają masowe zasięgi i będą umożliwiały dostęp do ochrony ubezpieczeniowej. Dzięki tym zmianom produkty ubezpieczeniowe będą dostępne w sytuacji, kiedy są potrzebne, w sposób dopasowany do preferencji kupującego, a przy tym szybki i prosty – mówi Dominik Marzec, ekspert ds. e-commerce w Europa Ubezpieczenia.

Przy tworzeniu raportu ubezpieczyciel zwrócił także szczególną uwagę na jeden wybrany segment rynku – ubezpieczenia podróżne. Ostatni scenariusz – Turysta pod ochroną – nawiązuje do przewidywanych zmian w podejściu do wypoczynku i czasu wolnego. Zgodnie z tymi założeniami, pomimo świeżych doświadczeń związanych z panującą na świecie sytuacją, szybko powrócimy do tradycyjnych wyjazdów związanych z letnim urlopem czy weekendowych city-breaków.  Prognozy na najbliższe lata zakładają, że globalne skracanie czasu pracy zapewni konsumentom więcej czasu na podróżowanie, uprawianie sportu i aktywność fizyczną.  A z uwagi na rosnącą świadomość ubezpieczeniową klientów, będzie pojawiać się coraz większe zapotrzebowanie na krótkookresowe ubezpieczenia.

Szybki postęp technologiczny i wynikające z niego zmiany cywilizacyjne powodują, że przez dekadę może dojść do wielu istotnych zmian na rynku czy w życiu społecznym. Jednak w przypadku turystyki spodziewam się tylko jednego: wzrostów. Coraz chętniej i coraz więcej będziemy podróżować, a pandemia COVID-19 tylko na chwilę sprawiła, że nasza globalna wioska została w domach. Na to nałoży się gigantyczna zmiana w podejściu do stylu życia. Dla młodszych pokoleń bardzo ważna jest aktywność fizyczna, zdrowa dieta czy zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym. Dlatego sposób, w jaki będziemy spędzali czas wolny, chyba jeszcze nigdy nie była dla nas tak ważny. W efekcie czeka nas rozkwit szeroko rozumianego segmentu ekonomii czasu wolnego. Dla branży ubezpieczeniowej będzie to oznaczało rosnące zapotrzebowania na ochronę podczas zagranicznego urlopu czy wyprawy za miasto na łono natury ze znajomymi – mówi Janusz Molus, ekspert rynku ubezpieczeń turystycznych w Europa Ubezpieczenia.

Lider rynku ubezpieczeń turystycznych

Przypominamy, że Europa Ubezpieczenia tworzą dwa towarzystwa ubezpieczeniowe: majątkowa TU Europa i życiowa TUnŻ Europa. Firma działa na polskim rynku ubezpieczeniowym już od ponad 25 lat. Ubezpieczyciel specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń między innymi we współpracy z instytucjami finansowymi, w szczególności z bankami oraz za pośrednictwem kanałów zdalnych. Co więcej jest także jednym z liderów rynku ubezpieczeń turystycznych. 

Źródło: Europa Ubezpieczenia