Według ostatnich danych ubezpieczenia inwestycyjne tracą rynek na rzecz ubezpieczeń grupowych. Głównie dlatego, że przemawia za nimi mniejsze ryzyko oraz stosunkowo niska składka.


W 2014 roku rynek ubezpieczeń zebrał prawie 55 miliardów złotych i wypłacił ponad 34 miliardy złotych odszkodowań i świadczeń. Z kolei składka z ubezpieczeń z UFK związanego z polisami inwestycyjnymi wyniosła ponad 12,5 miliarda złotych (spadek o 3,46 procent).
 
Polska Izba Ubezpieczeń, prezentując powyższe wyniki podała, że widać w nich ogromny wpływ na składkę ograniczenia oferty krótkoterminowych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych. W jej opinii nowe wytyczne i rekomendacje nadzoru wpłyną na istotne zmiany w ubezpieczeniach.
 
Jak mówi Agnieszka Nowakowska, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Grupowych, Idea Partners Group:
 
Kilkakrotnie wzrosła w tym roku liczba potencjalnych klientów na ubezpieczenia grupowe. Właśnie przygotowujemy dla nich oferty. To efekt większego zaangażowania w sprzedaż tych produktów, nacisku na ten segment, ale i rynkowych potrzeb. 
 
Zwiększają się także możliwości grupowego ubezpieczania małych firm (tych, które zatrudniają do 10 osób jest w Polsce prawie 4 miliony).
 
Innym argumentem, który przemawia za ubezpieczeniami grupowymi są zawarte w nich pakiety medyczne. Liczba osób mających polisę zdrowotną rośnie z roku na rok.