Analizy pokazują, że co raz więcej osób, by zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe decyduje się na zakup ubezpieczenia. Wychodząc właśnie naprzeciw potrzebom wielu klientów, PZU Życie rozszerza swoją ofertę ubezpieczeń indywidualnych na życie i zdrowie. Do najważniejszych zmian należy między innymi możliwość objęcia ochroną w ramach jednej polisy małżonka lub partnera oraz dzieci.

Ubezpieczenia na życie co raz bardziej popularne

Z badania NORSTAT przeprowadzonego w listopadzie 2020 na zlecenie PZU wynika, że tylko 25 procent Polaków ma oszczędności, które przekraczają sześć miesięcznych pensji. Nie budzi, więc zdziwienia to, że ubezpieczenia na życie zaczynają cieszyć się coraz większą popularnością.

 – Nagłe sytuacje, takie jak ciężka choroba czy poważna operacja, rodzą obawy o to, czy bliscy poradzą sobie finansowo. To niestety uzasadnione troski. Jak pokazuje nasze badanie, rzadko, kto ma oszczędności powyżej półrocznego dochodu. A nawet i takie często będą niewystarczającą poduszką finansową w przypadku leczenia najcięższych chorób, kilkumiesięcznej utraty dochodów czy kosztownej, prywatnej rehabilitacji – mówi Krzysztof Szypuła, członek zarządów PZU SA i PZU Życie SA.

Nie tylko świadczenia na wypadek śmierci

Okazuje się, że klienci mimo tego, że są świadomi z korzyści wynikających z posiadania polisy na życie nie zdają sobie sprawy z tego, jaki ona może mieć zakres. Z wspomnianych wcześniej badań wynika, że aż 40 procent ankietowanych utożsamia indywidualne ubezpieczenia na życie jedynie ze świadczeniem na wypadek śmierci. A przecież zakres tych ubezpieczeń jest bardzo szeroki i obejmuje finansową pomoc w wielu sytuacjach, choćby takich jak np. hospitalizacja, ciężka choroba (np. nowotwór złośliwy), utrata sprawności w codziennym życiu (np. brak możliwości schylania się, siedzenia czy chodzenia po schodach), aż po organizację leczenia za granicą i pokrycie jego kosztów.

Nowa oferta indywidualnych ubezpieczeń na życie

Od 1 grudnia PZU Życie poszerzyło swoją ofertę indywidualnych ubezpieczeń, dzięki czemu klienci w ramach jednej polisy mogą kompleksowo ubezpieczyć całą rodzinę. Co ważne nowe polisy działają na całym świecie. Jak podaje ubezpieczyciel wprowadzone zmiany powodują, że nowy zakres ochrony jest jednym z najszerszych na rynku. Wspólna polisa oznacza również prostsze zawarcie umowy oraz opłacanie jednej składki za wszystkie ubezpieczenia związane z tą polisą.

– Nie tylko rozszerzyliśmy zakres ochrony, ale przede wszystkim zadbaliśmy o to, aby odpowiadała ona na potrzeby i oczekiwania klientów i dawała im realną wartość. Dlatego m.in. nasze ubezpieczenia oferują możliwość wielokrotnej wypłaty świadczenia, najszerszą w Polsce listę dziecięcych ciężkich chorób objętych ubezpieczeniem, dodatkowe wsparcie w razie hospitalizacji dziecka w wyniku nowotworu. Po pobycie w szpitalu klienci mogą również otrzymać Kartę apteczną, uprawniającą do zakupów dowolnych produktów dostępnych w aptece. Wszystko po to, aby dzięki pieniądzom z ubezpieczenia lepiej wspierać ubezpieczonych i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych – podkreśla Agnieszka Rowińska, dyrektor Biura Zarządzania Ofertą PZU.

Nowa oferta produktowa dotyczy ubezpieczeń indywidualnych PZU Gwarantowane Jutro, PZU Wsparcie Najbliższych, PZU Ochrona Każdego Dnia oraz PZU Na Dobry Początek.

Źródło: PZU SA