TUZ Ubezpieczenia rozpoczął sprzedaż ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa. Oferta uwzględnia między innymi ryzyko gradu, wiosennych przymrozków i ujemnych skutków przezimowania.

Ubezpieczenie upraw z dopłatą składki z budżetu państwa

W TUZ Ubezpieczenia wystartował jesienny sezon ubezpieczenia upraw z dopłatą składki z budżetu państwa. W ofercie ubezpieczyciela dostępne jest ubezpieczenie upraw zbóż ozimych (są to: pszenica ozima, przenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz ubezpieczenie upraw rzepaku ozimego.

Klienci mogą wykupić ubezpieczenie od ryzyka gradu, wiosennych przymrozków i ujemnych skutków przezimowania. Dodatkowo TUZ proponuje ubezpieczenie od pięciu ryzyk dodatkowych (są nimi deszcz nawalny, huragan, piorun, lawina, osuwanie się ziemi) oraz ubezpieczenie od ognia (składka bez dotacji).

Zalety zabezpieczenia upraw przed zdarzeniami losowymi

Bez wątpienia ubezpieczenia oferowane przez TUZ pozwalają na zabezpieczenie upraw przed losowymi zdarzeniami. Tym bardziej, że oferta skierowana do rolników uwzględnia szeroki zakres ryzyk z możliwością ich dostosowania – tak, by w pełni ochronić gospodarstwo rolne.

Do zalet dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych należą:

  • kompleksowe ubezpieczenie mienia,
  • możliwość uzyskania do 65% dopłaty do składki z budżetu państwa,
  • oferta dostosowana do potrzeb klienta,
  • rolnicy posiadający ubezpieczenie na co najmniej połowę swojej produkcji, w przypadku klęski otrzymają pełną pomoc od Państwa (producenci rolni, który nie dopełnili obowiązku ubezpieczenia, otrzymają pomoc pomniejszoną o połowę).
  • dotowane ubezpieczenie upraw rolnych w TUZ Ubezpieczenia obejmuje trzy podstawowe ryzyka: ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne oraz grad,
  • TUZ Ubezpieczenia oferuje dobrowolne ubezpieczenie od skutków deszczu nawalnego, pioruna, lawiny, osunięcia ziemi i huraganu oraz dodatkowo (w ramach pakietu) będące poza zakresem budżetowych dopłat ubezpieczenie od ognia.

Jak działają dopłaty do składki ubezpieczenia upraw rolnych?

Przypominamy, że klienci korzystający z dotowanego ubezpieczenia upraw płacą tylko część składki – a resztę (nawet do 65%) dopłaca budżet państwa. Każdego roku wysokość dopłat ustalana jest przez Radę Ministrów. Z tego powodu umowy o dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarczych podpisywane są do momentu wyczerpania limitu dopłat.

Z informacji opublikowanych przez ubezpieczyciela wynika, że oferta ubezpieczeń upraw z dopłatą dostępna jest u agentów TUZ Ubezpieczenia.

Źródło: TUZ Ubezpieczenia