Rugby to dynamiczny i kontaktowy sport, który cieszy się coraz większą popularnością. Jednak z uwagi na jego dynamiczną naturę, warto pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu. Jaką polisę wybrać, by spełniała ona swoje zadanie? 

Rugby a ryzyko urazu 

Rugby to sport dynamiczny i kontaktowy, który wymaga zarówno siły fizycznej, jak i zręczności, oraz strategicznego myślenia. Niewątpliwie aktywność tego typu wiąże się z pewnym ryzykiem urazów, takich jak kontuzje stawów, mięśni, a także urazy głowy, w tym wstrząsy mózgu. Aby zminimalizować ryzyko urazów, federacje sportowe i organizatorzy turniejów podejmują środki ostrożności, starając się egzekwować zasady bezpieczeństwa czy przeprowadzając szkolenia zawodników w zakresie technik bezpiecznego kontaktu. Znaczenie ma też odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak ochraniacze na zęby, hełmy oraz ochraniacze na stawy. Osoby uprawiające ten sport zawsze powinny pamiętać o bezpieczeństwie i odpowiednim przygotowaniu fizycznym przed rozpoczęciem treningów i rozgrywek. 

Rugby ubezpieczenie – zakres 

Ubezpieczenie rugby to rodzaj ubezpieczenia sportowego, które dostępne jest w ofercie Europa Ubezpieczenia. Produkt ten dedykowany jest dla osób w wieku od 16 do 75 lat i można go dopasować wybierając zakres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia oraz czas trwania ubezpieczenia. 

W ubezpieczeniu rugby możemy wybrać ochronę podstawową lub rozszerzyć ubezpieczenie o dodatkową ochronę. Zakres ubezpieczenia ochrony podstawowej obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku:  

 • nieszczęśliwego wypadku, 
 • zawału serca spowodowanego wysiłkiem fizycznym, 
 • udaru mózgu na skutek wysiłku fizycznego. 

Za opłata dodatkowej składki możemy rozszerzyć zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej o: 

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (gdy wyrządzisz szkodę osobom trzecim w związku z amatorskim lub wyczynowym uprawianiem sportu), 
 • zwrot kosztów rehabilitacji, 
 • zwrot kosztów ratownictwa, 
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie sportowej (jeśli do zawodów pozostało więcej niż 10 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia). 

W przypadku ubezpieczenia sportowego często zależy nam na elastyczności. Polisa może być nam potrzebna np. na czas zawodów czy też najintensywniejszych treningów. Dlatego ubezpieczyciel pozwala na zakup ubezpieczenia na konkretną, wybraną ilość dni, do 30 dni. A jeśli potrzebujemy dłuższej ochrony, możemy wybrać wariant trzymiesięczny. 

Decydując się na zawarcie umowy zwróćmy także uwagę na wyłączenia (ich pełna lista znajduje się w OWU), czyli wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zazwyczaj polisa nie zadziała, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z: 

 • zażyciem środków dopingujących, 
 • pozostawaniem po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, 
 • nieprzestrzeganiem zaleceń fizjoterapeuty. 

Ile kosztuje ubezpieczenie rugby? 

Cena ubezpieczenia sportowego, czyli w praktyce wysokość składki, zależy od kilku czynników, takich jak: 

 • rodzaj sportu, 
 • rodzaj jego uprawiania (zawodowo czy amatorsko), 
 • okresu ochrony, 
 • wysokość sumy ubezpieczenia, 
 • wybranych rozszerzeń podstawowej ochrony. 

I tak na przykład, jeśli uprawiamy rugby rekreacyjnie, chcemy ubezpieczyć się na 3 dni, a zakres ochrony ma obejmować trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku (30 000 zł) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (30 000 zł) i zwrot kosztów  rehabilitacji (3 000 zł) to wówczas szacowana wysokość składki wyniesie około 30 zł / cały okres ochrony. 

Źródło: Europa Ubezpieczenia