Z raportu opracowanego przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że w ubiegłym roku w naszym kraju działało ponad 1,4 mln mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną. Poniżej podpowiadamy, jak wybrać ubezpieczenie domu z fotowoltaiki. 

Ubezpieczenie domu z fotowoltaiki – co obejmuje? 

Od kilku lat odnawialne źródła energii cieszą się w Polsce dużym powodzeniem wśród tzw. prosumentów, czyli indywidualnych posiadaczy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Koszt założenia tego typu instalacji zależy od wielu czynników, ale średnio ceny wahają się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tys. złotych. Jeśli zależy nam na poczuciu bezpieczeństwa warto rozważyć zakup ubezpieczenia domu z instalacją fotowoltaiczną. Taki produkt dostępny jest w ofercie LINK4.  

Ubezpieczeniem DOM mogą być objęte kolektory słoneczne i fotowoltaiczne, które są zainstalowane: 

 • na dachu domu jednorodzinnego, 
 • na ścianie domu jednorodzinnego, 
 • obok domu jednorodzinnego, na tej samej posesji. 

Niestety za działaniem mikroinstalacji solarnej lub fotowoltaicznej stoi bardzo precyzyjny mechanizm, który może ulec uszkodzeniu, np. na skutek czynników pogodowych, na które jest narażony przez cały czas. Jeśli nasza nieruchomość jest wyposażona w kolektory słoneczne lub fotowoltaiczne, które znajdują się na dachu lub ścianie budynku, będą one objęte ubezpieczeniem ramach ubezpieczenia domu jednorodzinnego. Natomiast jeżeli są położone na posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom powinniśmy je dodatkowo ubezpieczyć jako budowlę. 

Ubezpieczenie domu z fotowoltaiki – zakres 

Biorąc pod uwagę to, z jak dużymi nakładami finansowymi wiąże się zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, jej uszkodzenie lub utrata może nas znacznie obciążyć finansowo. Ale dzięki ubezpieczeniu domu z fotowoltaiką, możemy zyskać poczucie bezpieczeństwa w wielu sytuacjach związanych z użytkowaniem domu i instalacji solarnej lub fotowoltaicznej. 

W LINK4 panele fotowoltaiczne mogą zostać objęte ochroną w ramach 2 wariantów: 

 • ubezpieczenie mienia od Pożaru i innych zdarzeń losowych, 
 • ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka. 

Natomiast w ramach ubezpieczenia mienia od Pożaru i innych zdarzeń losowych ochrona obejmuje szkody w instalacji fotowoltaicznej, do których doszło na skutek m.in.: 

 • pożaru, 
 • uderzenia pioruna, 
 • przepięcia, 
 • eksplozji i implozji, 
 • silnego wiatru, 
 • gradu, 
 • deszczu nawalnego, 
 • upadku drzew i masztów, 
 • aktów wandalizmu. 

Mamy także możliwość zawarcia umowy z szerszym zakresem ochrony. Ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka dotyczy wszystkich zdarzeń poza tymi, które zostały jasno wyszczególnione w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Zapisy te znajdziemy w sekcji o wyłączeniach odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz o zdarzeniach wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej. 

Korzyści z posiadania ubezpieczenia domu z fotowoltaiką? 

Jak widać powyżej zakres ubezpieczenia domu z instalacją fotowoltaiczną może być naprawdę szeroki. Niewątpliwie kupując tego typu ubezpieczenie możemy zyskać poczucie bezpieczeństwa w odniesieniu do różnych zdarzeń losowych powodujących szkodę w urządzeniach produkujących energię za pomocą paneli słonecznych. 

Co istotne, przy zakupie polisy zwróćmy także uwagę na to, aby nasze ubezpieczenie pokrywało koszty usunięcia pozostałości po szkodzie. Wymienione wyżej ubezpieczenia dostępne w ofercie LINK4 zapewniają taką opcję. Ubezpieczyciel pokrywa te koszty do 10% wysokości odszkodowania. 

Źródło: LINK4