Rodzina

Jedną z form ubezpieczenia na życie jest polisa rodzinna, która obejmuje ochroną członków najbliższej rodziny. Tego typu umowa pozwala zabezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także zapewnia wsparcie finansowe w przypadku, gdy ktoś z najbliższych poważnie zachoruje. Jak działa ubezpieczenie rodzinne i czym się kierować podczas wyboru polisy? 

Polisa na życie a ubezpieczenie rodzinne

Czym się różni polisa na życie od ubezpieczenia rodzinnego? W przypadku standardowego ubezpieczenia na życie wskazani przez nas uposażeni otrzymają odszkodowanie w razie naszej śmierci, natomiast polisa rodzinna stanowi nieco szerszy wariant ubezpieczenia. Pozwala ona objąć ochroną także innych członków rodziny, a w tym małżonka (partnera), dzieci, rodziców czy teściów. Uposażeni otrzymają odszkodowanie, jeżeli nastąpi śmierć właściciela polisy, z kolei właściciel polisy otrzyma rekompensatę za śmierć członka rodziny, który został objęty ubezpieczeniem. 

Niektórzy ubezpieczyciele umożliwiają rozszerzenie zakresu ochrony także o dodatkowe warianty. Decydując się np. na rodzinne ubezpieczenie NNW, odszkodowanie można otrzymać także za trwały uszczerbek ubezpieczonego na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Z kolei rodzinne ubezpieczenie zdrowotne pozwala uzyskać odszkodowanie za pobyt w szpitalu, a także zapewnia dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki lekarskiej oraz wielu różnych badań diagnostycznych. Co więcej, ubezpieczenie rodzinne można niekiedy uzupełnić o dodatkowe produkty o charakterze inwestycyjnym. 

Kiedy warto wykupić rodzinne ubezpieczenie na życie? 

Polisę rodzinną warto posiadać wtedy, gdy chcemy nie tylko zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek naszej śmierci, lecz także siebie w przypadku śmierci najbliższych. Doświadczenie pokazuje też, że zakup tego typu ubezpieczenia jest z reguły bardziej opłacalny niż kupowanie ubezpieczenia na życie osobno dla kilku osób. Warto jednak zaznaczyć, że najwyższa suma ubezpieczenia obowiązuje w przypadku śmierci posiadacza polisy, zaś niższa, gdy umrze ubezpieczony członek rodziny. Dlatego, jeśli zależy nam na uzyskaniu wyższego odszkodowania za śmierć małżonka, albo też chcemy, by nasz życiowy partner otrzymał rekompensatę za naszą śmierć, rozsądnym pomysłem będzie zakup dwóch indywidualnych polis na życie. 

Ubezpieczenie na życie dla rodziny – jak znaleźć ofertę? 

Chcąc kupić rodzinne ubezpieczenie na życie musimy zwrócić uwagę na kilka szczegółów oferty. Przede wszystkim należy sprawdzić liczbę osób, które można objąć ochroną. Niektórzy ubezpieczyciele proponują polisy, w ramach, których można ubezpieczyć nawet 10 osób. Z kolei inni pozwalają dopisać do umowy ubezpieczenia tylko członków najbliższej rodziny (np. małżonka i dzieci). Istotną kwestią jest także wiek osób ubezpieczonych – szczególnie, jeśli chcemy objąć umową także swoich rodziców. Zdarza się bowiem, że z polisy wyłączone są osoby, które ukończyły 65 lub 70 lat. Warto zaznaczyć, że limit wiekowy nie obowiązuje w przypadku dzieci – mogą one korzystać z ochrony już od dnia narodzin. 

Jeżeli szukamy odpowiedniej polisy, zweryfikujmy także to, jakie obowiązują w niej limity sumy ubezpieczenia. Mogą się one różnić w zależności od wieku osób ubezpieczonych oraz stopnia pokrewieństwa z posiadaczem polisy. Wyższe odszkodowanie otrzymamy zazwyczaj w przypadku śmierci małżonka, a niższe, gdy zmarłym będzie nasz teść. Co więcej, suma ubezpieczenia może się różnić, jeżeli przedmiotem odszkodowania jest trwały uszczerbek na zdrowiu. Posiadacz polisy z reguły objęty jest wyższą ochroną niż pozostali członkowie rodziny, którzy zostali dopisani do polisy. 

Bardzo ważne jest to, by przed podpisaniem umowy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. To tam znajdziemy zapisy mówiące o tym, jakie w danej polisie obowiązują wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w ściśle określonych sytuacjach np. takich jak, śmierć ubezpieczonego w wyniku samobójstwa lub doznanie uszczerbku na zdrowiu w następstwie wyczynowego uprawiania sportu. 

Warto pamiętać także o tym, że podstawową polisę możemy rozszerzyć o dodatkowe opcje, np. rodzinne pakiety medyczne. W ich ramach ubezpieczyciel zapewni nam pomoc medyczną, a także wypłaci rekompensatę, np. za poniesione koszty wizyt lekarskich czy pobyt w szpitalu. 

Źródło: UNIQA