cmentarz

Bardzo często słyszymy w mediach o aktach wandalizmu dokonywanych na cmentarzach. Niestety liczba wydarzeń wzrasta w okolicach daty Wszystkich Świętych. Groby naszych bliskich mogą być również niszczone przez warunki atmosferyczne takie jak: gradobicia, silne wiatry czy niskie temperatury. Eksperci z SuperUbezpieczenia.pl wyjaśniają jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie nagrobka.

Ubezpieczenie nagrobka przy polisie mieszkaniowej

Ceny nagrobków wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Bliscy osób, którzy chcąc uczcić ich pamięć stawiają im pomniki, czasem znacznie obciążając domowy budżet. Niestety ataki wandali, którzy nie szczędząc nawet spokoju zmarłych bezczeszczą groby, niszcząc nie tylko płyty, ale również inne elementy nagrobków. Chcąc uchronić się od wysokich kosztów naprawy (niestety naprawy kamieniarskie są bardzo kosztowne) warto rozważyć ubezpieczenie nagrobka.

Ubezpieczenie nagrobka – na czym polega ochrona?

Eksperci z Superubezpieczenia.pl wyjaśniają na czym polega ubezpieczenie nagrobka i od czego chroni polisa: „Płyty nagrobne zazwyczaj chronione są przez zakłady ubezpieczeń od takich szkód jak m.in.: akty wandalizmu czy przed skutkami działania sił przyrody i żywiołów takich ja powodzie, opady deszczu i śniegu, huragan, gradobicie. Jak wiadomo anomalie pogodowe w Polsce zdarzają się coraz częściej” – podkreśla Mariusz Lewaszow.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych proponuje ochronę nagrobka jako dodatek do polisy mieszkaniowej

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej oferują wraz z polisą mieszkaniową dodatkową umowę obejmującą ochronę nagrobka. Obecnie ochronę nagrobka wraz z polisą mieszkaniową można nabyć m.in. w PZU, Warcie lub w Allianz.

SuperUbezpieczenia.pl: Ubezpieczenie nagrobka bez polisy mieszkaniowej? Tak to możliwe

Jak jednak podkreśla ekspert z SuperUbezpieczenia.pl, ubezpieczenie płyty nagrobnej bez konieczności wykupienia polisy mieszkaniowej jest możliwe: „Posiadamy produkt (przygotowany we współpracy z TU Gothaer), który zapewnia ochronę grobów bez konieczności nabywania polisy mieszkaniowej. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek: dewastacji, gradu, huku, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, trzęsienie ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, wandalizmu czy zapadania się ziemi” – wylicza M. Lewaszow.

Źródło: SuperUbezpieczenia.pl