Zapraszamy do lektury kolejnego wywiadu dotyczącego podróży w czasie pandemii. Dziś rozmawiamy z Arkadiuszem Wiśniewskim, członkiem zarządu Generali TU SA.

Czy zauważyli Państwo zmiany w preferencjach ubezpieczeniowych swoich Klientów? Np. czy Klienci pytają o ubezpieczenia turystyczne obejmujące ochroną również zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub są zainteresowani wyższymi  limitami odpowiedzialności?

Po otwarciu granic i wznowieniu podróżowania, zauważyliśmy dwa trendy. Po pierwsze, wzrosło zainteresowanie podróżami krajowymi i chęcią ubezpieczenia się na czas wakacji w Polsce.

Po drugie,  większa jest świadomość przy wyborze oferty kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej. Klienci chętniej wybierają ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia zachorowania na COVID-19. Zauważyliśmy, że klienci zainteresowani są wyższymi sumami ubezpieczenia. Przekonuje ich  fakt, że Generali pokrywa koszty leczenia i usługi assistance za granicą w przypadku nagłego zachorowania na koronawirusa (COVID-19) – do pełnej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance.

Czy ubezpieczenia turystyczne oferowane przez Państwa Zakład Ubezpieczeń mają w swoim zakresie odpowiedzialność również za zdarzenia spowodowane zachorowaniem na COVID-19? Jeżeli nie, to skłaniają się Państwo do zmian w OWU i możliwości pokrycia ryzyka np. za opłatą dodatkowej składki?

Zarówno ubezpieczenie podróżne Generali, jak i Proamy pokrywa koszty leczenia i usługi assistance za granicą również w przypadku nagłego zachorowania na koronawirusa (COVID-19) – do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance wskazanej na umowie ubezpieczenia.

Rozszerzenie oferty turystycznej o pokrycie kosztów związanych z zachorowaniem na COVID-19, wdrożyliśmy 2 kwietnia, w szczycie pandemii, w odpowiedzi na potrzeby sieci sprzedaży, oraz klientów. Wówczas wielu z naszych klientów w dalszym ciągu musiało wykonywać swoje obowiązki służbowe. Wiele osób zostało za granicą bez możliwości powrotu, ale z potrzebą posiadania dobrego ubezpieczenia, które zagwarantuje im m.in. pokrycie kosztów leczenia w przypadku zachorowania na Covid-19

Ochrona od Covid-19 jest w podstawowym zakresie ubezpieczenia „Generali,  z myślą o podróży”, nie wymaga rozszerzenia i została wdrożona bez podnoszenia składki.

Czy posiadają Państwo ofertę ubezpieczenia dedykowaną dla osób, które zdecydują się na odpoczynek w kraju?

Generali, w ramach ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży”, posiada dedykowaną ofertę dla wyjazdów na terenie kraju z możliwością elastycznego rozszerzania zakresu ubezpieczenia.

Podstawą takiego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, umożliwiające wypłatę świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci również w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, czy też uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Podstawowy zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o wiele elementów, takich jak koszty leczenia NNW – w razie konieczności leczenia prywatnego i usług nierefundowanych przez NFZ, pakiet usług assistance, m.in.: transport ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania, organizacja wizyty lekarskiej, opieka i transport dzieci do miejsca zamieszkania, a także OC w życiu prywatnym, koszty odwołania imprezy turystycznej, odwołania noclegu, ubezpieczenie bagażu podróżnego, sprzętu sportowego na wypadek kradzieży, zgubienia oraz zniszczenia.

W ramach oferty krajowej na najbliższy sezon przygotowaliśmy także trzy nowości. Rozszerzyliśmy zakres terytorialny umowy zawartej na Polskę o dodatkowe 50km terytorium Państw sąsiadujących. Jest to szczególnie ważne w przypadku poruszania się pasmem granicznym i sytuacji, w której klient zboczy z trasy i przekroczy granicę albo świadomie wybierze trasy biegnące np. częściowo poza granicami Polski. Wprowadziliśmy rekompensatę utraty poniesionych kosztów wyjazdu z przyczyn losowych, tj. uczestnictwa w imprezie turystycznej albo odwołania noclegu, zakupionych również tych za pośrednictwem m.in. booking.com, airbnb.pl. Do oferty wprowadziliśmy odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku spożycia alkoholu w kosztach leczenia, NNW i usługach assistance.

Na co Klienci powinni szczególnie zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia turystycznego?

Przed zawarciem ubezpieczenia warto ustalić, w jaki sposób będziemy spędzać nasz wolny czas. Inne ubezpieczenie wybierze osoba, która planuje bierny wypoczynek, a inne fan sportów ekstremalnych. Generali ma w swojej ofercie również ubezpieczenie dla osób wyjeżdzających za granicę do pracy. Należy również określić kierunek oraz czas pobytu. Dodatkowo warto także ustalić środek transportu, jakim będziemy się przemieszczali, a także ile osób będzie nam towarzyszyć. Jeśli cierpimy na jakieś choroby przewlekłe, warto, aby ubezpieczenie chroniło nas na wypadek zachorowania.   

Czy oferowane przez państwa polisy podróżne można kupić zdalnie?

Oczywiście, umowę ubezpieczenia turystycznego w Generali można zawrzeć w formie zdalnej. Wystarczy, że agent przez email lub telefon ustali z klientem jego potrzeby i zakres ochrony, wprowadzi dane i tak skonstruowaną ofertę wyślą klientowi na adres email. Klient zapoznaje się z ofertą, jeżeli jest zgodna z jego oczekiwaniami, zatwierdza ją poprzez kliknięcie i opłaca. Podróżny może wykupić polisę również bezpośrednio przez stronę internetową www.generali.pl lub infolinię.