Wypadek czy choroba może spotkać każdego z nas. Do tego typu sytuacji dochodzi nie tylko podczas wyjazdu turystycznego, ale też i w podróży służbowej – a wówczas to nasz pracodawca będzie musiał pokryć koszty leczenia. Ceny pomocy zdrowotnej mogą się różnić, jednak biorąc pod uwagę relatywnie niskie koszty ubezpieczenia – ubezpieczenie podróży służbowej zdecydowanie się opłaca. 

Ubezpieczenie podróży służbowych a NFZ 

Przed wyjazdem służbowym warto wyrobić sobie kartę EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dokument ten będzie nam potrzebny, jeśli zdecydujemy się na wyjazd pracowniczy do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu). W skład EFTA wchodzą m.in. Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria. 

Karta EKUZ pozwala nam na pobieranie świadczeń zdrowotnych w taki sam sposób, jak stali mieszkańcy kraju, w którym akurat przebywamy. Zatem, jeśli obywatele danego państwa, są obciążeni 30% kosztami wynagrodzenia lekarza – my również zapłacimy 30% jego honorarium za odbytą wizytę. 

Pamiętajmy jednak o tym, że mimo tego, że karta EKUZ jest darmowa nie pokrywa ona wszelkich kosztów związanych z leczeniem. Przywileje opieki zdrowotnej za granicą są zwykle związane z nagłymi przypadkami, zatem karta nie pokrywa kosztów leczenia, które: 

  • nie stanowią konieczności, 
  • są zabiegami dentystycznymi, tzw. turystyki medycznej (czyli kiedy udajesz się do innego kraju na zaplanowane zabiegi lub leczenie), 
  • transportu zwłok, 
  • transportu do kraju. 

Warto dodać, że podobnie jak w naszym kraju, nie każda placówka lekarska za granicą ma podpisaną umowę z tamtejszym odpowiednikiem NFZ-u. Dlatego przed wyjazdem w podróż musimy dodatkowo sprawdzić, które przychodnie ją honorują. Bardzo dobrze, jeżeli sami zadbamy o swoje bezpieczeństwo przygotowując wyjazd służbowy zagraniczny. Jednak zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej, to nasz pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego w tym czasie. 

Ubezpieczenie podróży zagranicznej – o czym pamiętać? 

Z pewnością wyjeżdżając w interesach za granicę albo wysyłając tam pracowników warto kupić ubezpieczenie podróży biznesowych. Tego typu ochrona ubezpieczeniowa dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy delegują swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe. Polisa pozwala uniknąć ponoszenia wysokich kosztów w razie nagłego zachorowania pracownika i stanowi swoiste zabezpieczenie dla obu stron. Jeżeli wyjazdy biznesowe za granicę są rzadkie, wystarczy wykupić polisę imienną przed każdą podróżą. 

Natomiast, jeśli działalność firmy wymaga częstych podróży za granicę, wówczas warto kupić polisę otwartą (bezimienną). Jak to wygląda w praktyce? Przy zawieraniu umowy pracodawca podaje liczbę podróżujących osób oraz liczbę dni i wpłaca składkę zaliczkową. W trakcie umowy na bieżąco aktualizuje listę wyjeżdżających osób, a na koniec okresu ubezpieczenia następuje rozliczenie. W takim rozwiązaniu trzeba oszacować liczbę tzw. osobodni w firmie, czyli pomnożyć liczbę dni i osób przebywających za granicą. Co ważne, jeśli przedsiębiorca nie wykorzysta wszystkich zadeklarowanych „osobodni”, to otrzyma zwrot nadpłaconej składki. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma niebezpieczeństwa, że firma przepłaci za ochronę, której faktycznie nie potrzebuje. 

Ubezpieczenie podróży służbowej – co powinna obejmować umowa? 

Ubezpieczenie podróży służbowych powinno obejmować swoim zakresem przede wszystkim koszty leczenia, czyli wydatki na hospitalizację (w tym zabiegi operacyjne), leczenie ambulatoryjne oraz zakup lekarstw i środków opatrunkowych. Mimo tego, że pobyt w szpitalu należy do najbardziej kosztownych nieprzewidzianych zdarzeń to ubezpieczenie podróży służbowej nie powinno skupiać się jedynie na tym aspekcie. Dlatego podczas wybory polisy, warto wziąć pod uwagę naprawę lub zakup okularów/naprawę protez po wypadku, leczenie stomatologiczne czy rehabilitację. Polisa powinna także zapewniać transport do placówki służby zdrowia, jak i do Polski. 

Bardzo przydatne okazują się także świadczenia assistance, czyli takie usługi jak: informacja medyczna, organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania osoby towarzyszącej, zastępstwo kierowcy, pomoc prawna, powiadomienie rodziny, zmiana rezerwacji lotu czy dostarczenie leków. Takie wsparcie może być cenną pomocą podczas pobytu za granicą. Szczególnie, że w obliczu nagłej sytuacji możemy nie być w nastroju na poszukiwanie potrzebnych nam w danej chwili informacji dotyczących np. tego jakie dokumenty mogą być wymagane w placówce medycznej. 

Natomiast ubezpieczenie NNW zapewni świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci ubezpieczonego podczas zagranicznej podróży służbowej. 

Warto także pomyśleć o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym, w którym przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia, których ubezpieczony jest zobowiązany w myśl prawa, np. gdy przypadkiem wyleje na kontrahenta gorącą herbatę. 

W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego otrzymamy świadczenie w razie utraty bądź zniszczenia rzeczy, które zabraliśmy w podróż, prezentów i pamiątek czy sprzętu fotograficznego bądź laptopa. Otrzymamy również niezbędne świadczenie w przypadku zagubienia bagażu na lotnisku czy opóźnienia lotu. 

Źródło: UNIQA