Nie każdy wie, że ubezpieczenie szkolne dziecka nie jest obowiązkowe. To po stronie rodziców lub opiekunów leży decyzja, czy zakupić taką polisę. Zatem, czy warto zdecydować się na taką umowę? Czy dobrowolne ubezpieczenie uczniów jest drogie? 

Ubezpieczenie NNW szkolne 

Ubezpieczenia dedykowane dla dzieci, w tym dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich, zazwyczaj zawierane są w formie polis NNW, czyli stanowią zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Co istotne, w zależności od danego towarzystwa ubezpieczeniowego zakres takiego produktu może być różny. Jednak w wielu elementach oferty ubezpieczycieli pokrywają się i dotyczą, na przykład: 

  • ochrony dziecka (ucznia) tak na terenie kraju, jak i poza granicami, 
  • ubezpieczenia ucznia zarówno od nieszczęśliwych wypadków na terenie placówki oświatowej (wypadki w trakcie realizowania obowiązku szkolnego), jak i poza nią – chociażby w trakcie zajęć pozalekcyjnych, 
  • ochrony dziecka w drodze do i ze szkoły/zajęć pozalekcyjnych, 
  • ubezpieczenia w czasie wolnym dziecka – w tym, gdy przebywa ono na placu zabaw, podczas uprawiania sportów i temu podobnych, 
  • ochronę ucznia w trakcie odbywania przez niego praktyk szkolnych/zawodowych poza placówką edukacyjną. 

Praktyka pokazuje, że zakres ubezpieczenia szkolnego może być dosyć szeroki. Dzięki temu jedna polisa może w stosunkowo wysokim stopniu zabezpieczyć dziecko i rodzica czy opiekuna na wypadek różnych zdarzeń losowych. 

Świadczenia z ubezpieczenia szkolnego dziecka 

Warto zwrócić uwagę, że w zależności od wybranego pakietu ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel może należne świadczenia pieniężne. Warunkiem jest potwierdzenie wystąpienia sytuacji ujętych w podpisanej umowie ubezpieczeniowej. W efekcie uczeń szkoły podstawowej czy średniej, w wyniku doznanej szkody, otrzyma odszkodowanie za, na przykład, doznanie wstrząśnienia mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu (kwota zazwyczaj odpowiada procentowemu wskazaniu uszczerbku), pobyt w szpitalu, pogryzienie przez psa, ukąszenie przez kleszcza, ale również w przypadku śmierci rodzica lub obojga rodziców. Odszkodowanie może być przeznaczone na opłacenie kosztów rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego itp. 

Należy także zaznaczyć, że opiekunowie lub rodzice dziecka, które zostało objęte ubezpieczeniem szkolnym NNW, otrzymają stosowne odszkodowanie, jeżeli w wyniku zdarzenia losowego dojdzie do śmierci dziecka. 

Ubezpieczenie szkolne – czy jest drogie? 

To czy daną polisę ubezpieczeniową NNW uznamy za drogą czy też nie, zależy od naszych odczuć. Jednak w przypadku ubezpieczeń szkolnych należy podkreślić, że są one zazwyczaj niezwykle korzystne finansowo dla rodziców lub opiekunów. A biorąc pod uwagę możliwy zakres ubezpieczenia, składki pozostają na wyjątkowo przystępnym poziomie cenowym. Szczególnie, że zazwyczaj umowa tego typu wymaga opłacania jednorazowej składki rocznej, której wysokość nie przekracza kilkudziesięciu złotych. I co ważne, już nawet w podstawowej wersji taka polisa może zapewnić dziecku bardzo szeroki zakres ochrony. Oczywiście, im bardziej rozbudowany jest pakiet polisy, tym wyższa będzie składka. Jednak wciąż nie powinna ona przekroczyć kwoty kilkuset złotych na rok (zwykle są to kwoty mieszczące się w widełkach od 200 do około 400 złotych). Pamiętajmy o tym, że to ile ostatecznie zapłacimy za ubezpieczenie zależy od indywidualnych wyliczeń. 

Źródło: Colonnade Insurance S.A.