Podróż, nawet do naszych najbliższych zagranicznych sąsiadów, może wiązać się z nieszczęśliwym wypadkiem czy utratą bagażu lub dokumentów. Dlatego przed wyjazdem warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Tym bardziej, że w niektórych sytuacjach sama karta EKUZ nie zapewni nam pełnej ochrony. 

Czy karta EKUZ wystarczy do Niemiec? 

Doświadczenie pokazuje, że brak ubezpieczenia turystycznego, w razie konieczności skorzystania z opieki medycznej może przysporzyć sporo kłopotów finansowych. Mimo tego, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego upoważnia do korzystania z bezpłatnej lub częściowo refundowanej opieki w krajach Unii Europejskiej nie daje tak pełnej ochrony jak ubezpieczenie turystyczne. Dlaczego karta EKUZ nie zawsze wystarcza? Oczywiście w razie wypadku dzięki niej możemy skorzystać z pomocy medycznej, jednak dokument ten zapewnia tylko niezbędną opiekę medyczną i nie gwarantuje zwrotu kosztów akcji ratunkowej czy transportu medycznego z Niemiec do Polski. 

Pamiętajmy, zatem o tym, że jakość usług za zachodnią granicą jest na bardzo wysokim poziomie, co niestety często wiąże się też z wysokimi kosztami. Warto zobrazować to na przykładach: 

  • Ból w odcinku lędźwiowym, wypadnięcie dysku. Polisa pokryła koszty 8- dniowej hospitalizacji wraz z badaniami, które wynosiły 31 000 zł. 
  • Kamica nerkowa. Polisa pokryła koszty 1-dniowej hospitalizacji oraz ambulansu, które wynosiły 7 400 zł. 
  • Kamica nerkowa. Polisa pokryła koszty 1-dniowej hospitalizacji oraz ambulansu. Wynosiły one 16 000 zł. 

Ubezpieczenie do Niemiec – na co zwrócić uwagę? 

Wybierając ubezpieczenie turystyczne do Niemiec należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zakres ochrony i sumy ubezpieczenia. Standardowa polisa może zapewniać koszty leczenia, ratownictwa i transportu, assistance, NNW, następstwa chorób przewlekłych czy amatorskie uprawianie sportu. Dlatego przed zakupem polisy warto zastanowić się, jakiej ochrony potrzebujemy. Dzięki temu dostosujemy ją do swojej aktywności. 

Pamiętajmy o tym, że suma ubezpieczenia, to górna kwota, do której ubezpieczyciel pokryje koszty w ramach umowy ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że jeśli przydarzy nam się nieszczęśliwy wypadek i trafimy do szpitala bez ubezpieczenia, a będziemy wymagali specjalistycznej opieki, to zostaniemy obciążeni kosztami za leczenie. Dlatego jeśli mamy w planie np. uprawiać sport podczas wyjazdu do Niemiec, uwzględnijmy to podczas zakupu polisy. Nie decydujmy się także na minimalne sumy ubezpieczenia, ponieważ jak widać na powyższych przykładach koszty leczenia w Niemczech mogą być wysokie. 

Ubezpieczenie turystyczne do Niemiec – jaki zakres? 

Decydując się na zakup ubezpieczenia turystycznego powinniśmy zwrócić uwagę na szczegółowy zakres umowy. W skład polisy wchodzą zazwyczaj koszty leczenia, ratownictwa i transportu. Oznacza to, że jeśli podczas podróży zagranicznej zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi, ubezpieczenie pokryje koszty leczenia w placówce medycznej bądź wizyty lekarskiej oraz koszty ratownictwa i transportu medycznego do Polski. Kolejny ważny element umowy to NNW, w ramach którego otrzymamy odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu, jeżeli podczas podróży przydarzy nam się nieszczęśliwy wypadek. 

Warto też zwrócić uwagę na to czy w skład polisy wchodzi Assistance. Tego typu usługi mogą okazać się cennym wsparciem, jeśli podczas podróży będziemy potrzebowali pomocy w trudnej sytuacji, np. w razie wypadku, problemów językowych i innych. Wówczas w ramach umowy ubezpieczyciel zorganizuje dla nas fachową i kompleksową pomoc. 

W przypadku chorób przewlekłych należy zwrócić uwagę na to, czy wybrana przez nas polisa pokryje koszty leczenia, ratownictwa i transportu, jeśli podczas podróży nasili się zdiagnozowana u nas choroba, taka jak np. cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca czy astma. 

Decydując się na konkretną ofertą przeanalizujmy także to, czy jeśli w trakcie uprawiania sportu ulegniemy wypadkowi, ubezpieczenie pokryje koszty leczenia, ratownictwa i transportu oraz otrzymamy odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku. 

Pomocne może się też okazać ubezpieczenie bagażu podróżnego i sprzętu sportowego. Tego typu ochrona zadziała, jeśli podczas podróży nasz bagaż zostanie uszkodzony lub skradziony. Wówczas otrzymamy zwrot kosztów za zniszczoną lub utraconą walizkę oraz przedmioty, które się w niej znajdowały. 

Jeśli chcemy, możemy także poszerzyć zakres podstawowy ubezpieczenia o Car assistance i Koszty rezygnacji z wyjazdu. Ten pierwszy rodzaj ochrony zapewni nam wsparcie, jeśli samochód, którym podróżujemy będzie miał awarię. Wówczas ubezpieczyciel zapewni pomoc techniczną i informacyjną oraz inne świadczenia, np. zakwaterowanie w hotelu na czas naprawy. Natomiast ubezpieczenie koszty rezygnacji z wyjazdu zadziała, jeśli będziemy musieli odwołać lub przerwać swój wyjazd, np. z powodu choroby, czy nagłego wezwania do pracy 

Źródło: Europa Ubezpieczenia 

Źródło: Europa Ubezpieczenia