logo

Jak możemy przeczytać w komunikacie podanym przez ubezpieczyciela, po uzyskaniu zgód Komisji Nadzoru Finansowego i wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego doszło do prawnego połączenia spółek ubezpieczeniowych i zmiany nazwy. W efekcie czego UNIQA i AXA działają już jako jedna firma pod marką UNIQA.

Finalizacja procesu połączenia UNIQA i AXA

Jak poinformował nas ubezpieczyciel, formalny proces połączenia spółek majątkowych i życiowych towarzystw ubezpieczeniowych UNIQA i AXA został zakończony rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym. Doszło także do zmiany nazw dawnych spółek AXA. Od 9 kwietnia w skład Grupy UNIQA w Polsce wchodzi pięć spółek: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz UNIQA Polska.

Przejęcie spółek Grupy AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji to był bardzo ważny krok w realizacji naszej strategii. Staliśmy się 5. grupą ubezpieczeniową w Europie Środkowej i Wschodniej, w regionie wzrostu, w którym działamy od 20 lat i który ma dla grupy UNIQA ogromne znaczenie strategiczne – mówi Wolfgang Kindl, członek zarządu ds. klientów i rynków międzynarodowych w Grupie UNIQA Insurance.

– Polska jest obecnie największym rynkiem w ramach naszej szerokiej obecności w regionie. Witamy naszych nowych klientów i dziękujemy dotychczasowym za ich zaufanie. Zaufanie, które jest zbudowane na długoterminowym zaangażowaniu UNIQA w Polsce i całym regionie – dodaje.

Zakup spółek AXA przez grupę UNIQA

Przypominamy, że grupa UNIQA 15 października ubiegłego roku sfinalizowała zakup spółek AXA (transakcja nie dotyczyła innych firm działających w Polsce pod marką AXA – AXA Assistance, AXA Partners, AXA XL) w Polsce, Czechach i na Słowacji. Ubezpieczyciel od tego momentu uzyskał odpowiednie zgody KNF w zakresie dotyczącym spółek ubezpieczeniowych oraz towarzystwa emerytalnego (marzec 2021 roku), a także wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (kwiecień 2021 roku).

– Bez zaangażowania pracowników proces połączenia nie byłby możliwy. To nie jest tylko połączenie firm, ale jest to także połączenie energii i kompetencji ludzi. I dlatego z optymizmem patrzę na połączoną organizację i jej działalność na polskim rynku. Razem jesteśmy dużo silniejsi, by obsługiwać 5 mln klientów i naszych partnerów – mówi Zoran Visnjic, przewodniczący rad nadzorczych spółek ubezpieczeniowych w Polsce.

Szybki proces integracji spółek

Jak możemy przeczytać, połączenie spółek UNIQA i AXA to jeden z najszybszych procesów integracji instytucji finansowych tej wielkości w naszym kraju. Od zakończenia transakcji do fuzji prawnej i operacyjnej doszło w ciągu 6 miesięcy. Już w lutym tego roku zaczęła działać jedna, wspólna strona internetowa a także ruszyła największa kampania wizerunkowa w historii UNIQA. A 5 kwietnia, jeszcze zanim doszło do połączenia prawnego, wystartowała nowa odsłona kampanii, która promuje ubezpieczenia komunikacyjne.

To prawdopodobnie pierwsza tak duża integracja na rynku finansowym w Polsce przeprowadzona całkowicie zdalnie w czasach największej od lat pandemii. Paradoksalnie ta sytuacja pomagała nam często być bardziej efektywnym operacyjnie, jednak równocześnie było to ogromne wyzwanie w integracji zespołu i wzajemnym się poznawaniu – mówi Marcin Nedwidek, prezes połączonych UNIQA i AXA (po decyzji Komisji Nadzoru Finansowego).

Przez cały proces łączenia naszym nadrzędnym założeniem było, aby nasi klienci i partnerzy odczuli fuzję w jak najmniejszym stopniu.  Wierzę, że zbudowaliśmy bardzo ambitny zespół ekspertów i połączyliśmy to co najlepsze z obu organizacji. Jestem przekonany, że nasi klienci i partnerzy docenią inwestycję m.in. w rozpoznawalność marki, rozbudowaną ofertę produktową czy jeszcze lepszą jakość obsługi – dodaje Marcin Nedwidek. – Przed nami wciąż jeszcze sporo pracy, a nasze założenia pozostają bez zmian.

Warto wspomnieć, że z danych opublikowanych pod koniec 2020 roku wynika, że UNIQA wraz z AXA stanowiły 5. grupą ubezpieczeniową w Polsce pod względem przypisu składki – jego łączna wartość wyniosła prawie 4 mld zł. Natomiast poszkodowanym wypłacono w tym czasie 2,6 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Dane wskazują, że te dwie firmy razem obsługują 5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE zarządzały aktywami o łącznej wartości 16,3 mld zł na koniec 2020 roku.

Źródło: UNIQA