UNUM Życie ostrzega przed oszustami, którzy mogą podszywać się pod firmy ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel prosi o zachowanie szczególnej ostrożności w sytuacji, gdy ktoś dzwoni do nas i prosi o dane osobowe, powołując się na towarzystwo ubezpieczeń lub inną zaufaną instytucję. 

Warto zachować ostrożność 

UNUM Życie zaleca, by zachować szczególną ostrożność w sytuacji, kiedy odbieramy telefon od nieznanej nam osoby chcącej porozmawiać o naszym ubezpieczeniu. Oszuści często, bowiem podszywają się pod pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, agentów ubezpieczeniowych współpracujących z ubezpieczycielami, przedstawicieli instytucji publicznych lub firm rzekomo z nimi współpracujących. 

W opublikowanym komunikacie ubezpieczyciel przypomina, że organ nadzoru (np. Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) nigdy nie dzwoni do klientów zakładów ubezpieczeń czy banków ani nie zleca takich rozmów. 

Jak działają oszuści? 

Osoba dzwoniąca zazwyczaj nie posiada żadnych danych osoby, do której dzwoni – zdarza się, że numer wybierany jest losowo. Jednak oszust prowadzi rozmowę w taki sposób, by rozmówca sam podał istotne szczegóły, takie jak nazwa firmy ubezpieczeniowej czy rodzaj posiadanego ubezpieczenia. Jest to próba wyłudzenia jak największej ilości danych o kliencie. Potem często po umówieniu spotkania, zaoferuje sprzedaż usług finansowych oferowanych przez inny podmiot. 

Najczęściej oszuści podczas rozmowy powołują się na takie powody kontaktu jak: 

  • weryfikacja lub „serwisowanie” umowy ubezpieczenia, by obniżyć jej koszty, 
  • konieczność podpisania aneksu do ubezpieczenia, 
  • dopłata do składki z powodu wzrostu kosztów ubezpieczenia, 
  • wypłata świadczenia, zwrot składki lub bonifikata, 
  • możliwość zawarcia nowej, korzystniejszej polisy (poprzez rozwiązanie obecnej umowy ubezpieczenia). 

Jak chronić swoje dane? 

UNUM Życie radzi, by w przypadku kontaktu telefonicznego z osobą, która będzie pytała się o szczególny naszego ubezpieczenia czy dane osobowe zachować szczególną ostrożność. Zweryfikujmy dzwoniącego i co istotne: 

  • nie podawajmy swoich danych osobowych, w tym informacji o posiadanych ubezpieczeniach, 
  • zapytajmy, jakie towarzystwo lub instytucję reprezentuje, 
  • zapytajmy o imię i nazwisko osoby dzwoniącej, 
  • bez zbędnej zwłoki przerwijmy rozmowę, 
  • skontaktujmy się bezpośrednio ze swoim pośrednikiem ubezpieczeniowym lub zadzwońmy na infolinię ubezpieczyciela w celu potwierdzenia czy kontakt faktycznie pochodzi ze strony naszej firmy. 

Warto pamiętać także o tym, że jeśli podejrzewamy, że dany telefon jest próbą oszustwa lub usiłowaniem wyłudzenia danych, możemy zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej Policji do walki z cyberprzestępczością. 

źródło: UNUM Życie