Badanie przeprowadzone na zlecenia firmy Wiener potwierdza, że mamy pozytywny stosunek do ubezpieczeń i chcemy w ten sposób zabezpieczać swoje domy i mieszkania. Większość ankietowanych, bo aż 84 procent, ma nieruchomość objętą ochroną ubezpieczeniową – co w obliczu ostatnich gwałtownych zjawisk pogodowych jest bardzo rozsądnym podejściem.

Kompleksowa ochrona w razie nieprzewidzianych sytuacji

Własny dom czy mieszkanie zapewnia nam nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale też stanowi często największą inwestycję w życiu. Ostatnie miesiące pokazały nam również, że dom może być centrum naszego życia – nie tylko prywatnego czy rodzinnego, ale również zawodowego i szkolnego. Dlatego tak istotne jest to, by zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenie może nam zapewnić spokój w razie nieprzewidzianej sytuacji. Taka kompleksowa ochrona pozwoli uporać się ze skutkami różnych problemów – i to przy stosunkowo niewielkich kosztach. Nie ma tu znaczenia czy chodzi o ubezpieczenie mienia, zdrowia, w zakresie OC, czy też potrzebne jest nam wsparcie związane z assistance albo pomocą prawną.

– Cieszy nas otwartość Polaków na ubezpieczenia i chęć zadbania o bezpieczeństwo. Odpowiednie ubezpieczenie zapewnia całoroczną ochronę przed konsekwencjami finansowymi, które mogą narazić naszych klientów na straty. Uszkodzenie domu lub mieszkania to nie tylko niezwykle stresująca sytuacja, ale przede wszystkim problem, który może zmusić nas do poniesienia ogromnych wydatków. Warto się przed tym zabezpieczyć. Polisa może mieć bardzo szeroki zakres obejmując ochroną również ruchomości domowe (np. meble czy sprzęt AGD), szyby, OC w życiu prywatnym, assistance domowe, NNW czy koszty ochrony prawnej i wiele innych. Naszym celem było stworzenie oferty, która pozwoli naszym klientom spokojnie spojrzeć w przyszłość finansowe – mówi Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspert firmy Wiener.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

Z przeprowadzonego badania wynika, że mimo tego, że 43 procent ankietowanych posiada podstawową wersję ubezpieczenia wymaganą przez bank, duża grupa osób poszukuje bardziej kompleksowej ochrony. Do najczęstszych powodów rozszerzania zakresu ubezpieczenia należą: chęć zadbania o większe poczucie bezpieczeństwa – 45 procent, obawa przed sytuacjami, które mogą się zdarzyć, a podstawowe ubezpieczenie ich nie pokrywało – 34 procent, oraz zachęta agenta ubezpieczeniowego – 30 procent. Co ciekawe tylko 13 procent ankietowanych od początku posiadania ubezpieczenia nieruchomości decyduje się na opcję rozszerzoną.

Co więcej, aż 54 procent badanych wskazywało, że kompleksowe pakiety ubezpieczeń pozwalają na łatwiejsze zarządzanie ubezpieczeniami (35 procent nie ma opinii w tej kwestii, a 10 procent jest przeciwnego zdania). Natomiast blisko połowa respondentów myśli, że pakietowe ubezpieczenia są tańsze od tych zawieranych, które są zawierane pojedynczo.

Najczęstsze szkody i uszkodzenia

Z badania wynika, że ankietowani doświadczali najczęściej szkód polegających na uszkodzeniu elementów nieruchomości, uszkodzeniu budynków znajdujących się na posesji albo przypisanych do nieruchomości (np. garaż albo piwnica), a także uszkodzeniu szyb i okien. Każde tego typu zdarzenie mogło spowodować znaczne straty finansowe dla osób nieubezpieczonych. Z tego powodu warto pamiętać, że ze skutkami zniszczeń znacznie szybciej i łatwiej poradzimy sobie z odpowiednią polisą  ubezpieczeniową, która będzie dopasowana do naszych potrzeb. 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 01.06-06.06.2021 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1220 ankiet z osobami posiadającymi dom lub mieszkanie.

Źródło: Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group