Jak podaje Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych już od 2 sierpnia 2021 roku nasi zmotoryzowani będą mogli wjeżdżać na terytorium Czarnogóry oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej bez Zielonej Karty czy ubezpieczenia granicznego – wystarczy polskie OC. Komisja Europejska zatwierdziła uczestnictwo tych państw w Porozumieniu Wielostronnym.

Kontrola ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Z opublikowanych przez PBUK informacji wynika, że Komisja Europejska zatwierdziła decyzję w sprawie stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/103/WE) w odniesieniu do kontroli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych przebywających w Czarnogórze i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Na mocy tego postanowienia od 2 sierpnia 2021 roku państwa członkowskie:

  • odstępują od kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadku wszystkich rodzajów pojazdów normalnie przebywających na terytorium Czarnogóry, z wyjątkiem pojazdów wojskowych zarejestrowanych w tym kraju, przy ich wjeździe na terytorium Unii,
  • odstępują od kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadku wszystkich rodzajów pojazdów normalnie przebywających na terytorium Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem pojazdów wojskowych zarejestrowanych w tym kraju, przy ich wjeździe na terytorium Unii.

Co w praktyce dla naszych kierowców oznacza, że na terytorium Czarnogóry i Zjednoczonego Królestwa będą mogli wjeżdżać bez Zielonej Karty i ubezpieczenia granicznego – wystarczy polskie OC.

Aneks do Porozumienia Wielostronnego

Podjęcie wspomnianej wyżej decyzji było możliwe dzięki podpisaniu przez Biura Narodowe państw Unii Europejskiej oraz Andory, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa aneksu do Porozumienia Wielostronnego, na mocy, którego członkiem porozumienia stało się Biuro Narodowe Czarnogóry. W aneksie tym zawarto praktyczne ustalenia dotyczące zniesienia kontroli ubezpieczenia w odniesieniu do pojazdów normalnie przebywających na terytorium Czarnogóry i objętych postanowieniami Porozumienia.

Następstwa Brexitu

Jednocześnie w konsekwencji Brexitu Komisja Europejska notyfikowała dotychczasowe członkostwo Zjednoczonego Królestwa w Porozumieniu Wielostronnym. Z uwagi na to, że członkostwo w Porozumieniu Wielostronnym funkcjonuje na zasadzie wzajemności, zniesienie kontroli Zielonych Kart dotyczy również wjeżdżających na teren Czarnogóry oraz Zjednoczonego Królestwa.

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych