Nawet pomimo starannej weryfikacji danych służących do wyliczenia składki na polisie i tak może pojawić się błąd. Zazwyczaj dotyczy on kierowcy lub jest związany ze współużytkowaniem. Jak szybko i skutecznie zrobić korektę, tak by w razie wykrycia go przez ubezpieczyciela nie mieć problemów? 

Błąd w polisie ubezpieczeniowej – czy trzeba zrobić korektę? 

Może się wydawać, że niektóre informacje są pozornie błahe w kontekście ubezpieczenia samochodu, jak np. miejsce parkowania. Jednak pomimo tego, że tego nie widzimy wiele takich czynników ma udział w procesie wyliczania składki za ubezpieczenie OC i AC. Jeden podnosi/obniża ją o dosłownie kilka złotych, natomiast inny może przesądzić o tym, że będzie o kilkaset złotych niższa/wyższa. Przykładem takiej sytuacji jest informacja o tym, że pojazd jest użytkowany przez młodego kierowcę. 

Z kolei inne błędy w polisie ubezpieczeniowej mogą nie tyle wpływać na cenę OC, co utrudniać kontakt. Mowa tu m.in. o zmianie nazwiska, adresu korespondencyjnego czy innych danych teleadresowych. Warto pamiętać o ich zmianie w polisie, żeby uniknąć ewentualnych trudności np. w procesie likwidacji szkody. Dlatego, jeśli doszło do błędu warto jak najszybciej złożyć korektę polisy ubezpieczeniowej, która rozwiąże problem, zanim przerodzi się w coś poważniejszego. 

Korekta polisy ubezpieczeniowej 

Korekta polisy ubezpieczeniowej to formalny wniosek przy użyciu, którego zgłosimy konieczność wprowadzenia zmian w umowie, a tym samym przeprowadzenia rekalkulacji składki (jeśli zajdzie taka potrzeba). Każdy ubezpieczyciel kieruje się w tym względzie własną polityką wewnętrzną. Musimy, więc samodzielnie zweryfikować to, w jaki sposób powinna zostać złożona korekta polisy ubezpieczeniowej tak, by została uwzględniona. Wiele towarzystw daje nam możliwość rozwiązania takich spraw online za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej. Możemy także nawiązać kontakt z konsultantami poprzez telefon albo z agentem współpracującym z danym ubezpieczycielem. Zazwyczaj nie ma jednak konieczności składania żadnego wniosku na piśmie i wysyłania go pocztą. 

Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach wprowadzenie zmian może się odbyć nie tylko na sam wniosek właściciela samochodu, ale też po okazaniu stosownych dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego. Zwykle jednak możemy je przedstawić za pomocą skanów przesłanych online. Dzięki temu cały proces przebiega szybko i sprawnie. 

Nieprawidłowe dane w polisie OC i AC – konsekwencje 

Jak wiadomo, polisa OC stanowi ważny dokument, który potwierdza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Niestety błąd w polisie OC może skutkować koniecznością dopłacenia kwoty, która stanowi różnicę między ceną polisy z błędnymi i z prawdziwymi danymi. I chociaż może się to nam wydawać dotkliwe, to jednak jest w pełni uzasadnione i nie sposób się od tego odwołać.  

W przypadku autocasco ubezpieczyciele praktykują nieco większą swobodę w kształtowaniu warunków umowy. Przekłada się to na większą dowolność w ustalaniu konsekwencji za błędy w polisie. Zazwyczaj jednak osoba, która zrobi błąd w polisie ubezpieczeniowej AC, musi dopłacić określoną kwotę. 

Źródło: LINK4