Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma w doku sprzęty codziennego użytku warte kilka, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z pewnością warto zastanowić się nad ochroną tak drogiego mienia w ramach polisy mieszkaniowej, szczególnie przed przepięciami. 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Chyba każdy z nas ma w domu przynajmniej podstawowe sprzęty elektroniczne, tj. lodówka, telewizor czy pralka. Zazwyczaj też jesteśmy w posiadaniu komputera, smartfona, mikrofalówki, zmywarki, żelazka, a nawet czajnika czy szczoteczki do zębów. W przypadku większej ilości domowników niektóre sprzęty nam się mnożą. Większość z nas zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy, że ma w domu sprzęty codziennego użytku warte kilka, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego warto zastanowić się nad ochroną tak drogiego mienia w ramach polisy mieszkaniowej. W Benefii możemy zakupić ubezpieczenie nieruchomości rozszerzone m.in. o ochronę przed przepięciami. 

Co to jest przepięcie? 

Niewątpliwie myśląc o tym, by zabezpieczyć swój sprzęt elektroniczny powinniśmy więcej dowiedzieć się o możliwości rozszerzenia polisy mieszkaniowej na ochronę przed przepięciami. Najpierw jednak musimy rozróżnić dwa pojęcia – przepięcie oraz uderzenie pioruna. I tak: 

  • Przepięcie jest nagłym i krótkotrwałym wzrostem napięcia sieci elektrycznej, przekraczającym napięcie określone dla konkretnego urządzenia czy instalacji, które nastąpiło w miejscu ubezpieczenia. 
  • Uderzenie pioruna to natomiast bezpośrednie wyładowanie ładunków elektrycznych z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie. 

Każde z tych zdarzeń może poważnie uszkodzić drogi sprzęt elektroniczny, audiowizualny, jak również AGD i RTV oraz elementy znajdujące się poza domem, czyli np. mechanizm bramy wjazdowej. 

Czy wszystko podlega ubezpieczeniu? 

Istotne jest to, że ubezpieczenie mienia od przepięcia pozwoli nam uzyskać odszkodowanie za zniszczenia o charakterze fizycznym. Jednak dane w formie elektronicznej nie podlegają ochronie. Co ważne, niektóre oferty w swoim podstawowym zakresie nie obejmują ruchomości domowych, w tym sprzętu elektronicznego. Aby uzyskać pełną ochronę, należy rozszerzyć swoje ubezpieczenie o dodatkową opcję ubezpieczenia od przepięcia. 

Pamiętajmy o tym, że uzyskanie odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia elektronicznego przez przepięcie jest możliwe po zgłoszeniu zdarzenia ubezpieczycielowi. Powinniśmy to zrobić załączając: 

  • dokładną listę uszkodzonych oraz zniszczonych sprzętów, 
  • wszystkie dowody zakupu wymienionych urządzeń (rachunki lub faktury), ewentualnie podając rok ich nabycia i szacowaną wartość; 
  • ekspertyzę z serwisu, która jako faktyczną przyczynę zniszczenia sprzętu wskaże przepięcie. 

Zgłoszenia możemy dokonać w dowolny sposób – przez stronę ubezpieczyciela, mailowo, telefonicznie, korespondencyjnie bądź osobiście w placówce przedstawiciela we wskazanym w umowie terminie. 

Źródło: Benefia Ubezpieczenia