Jak wynika z badania* opinii przeprowadzonego w czerwcu b.r. przez Kantar Public** na zlecenie Concordii Ubezpieczenia, coraz więcej właścicieli nieruchomości kupuje ubezpieczenie  domu lub mieszkania. Eksperci są zdania, że wynik ten oznacza, zwiększająca się świadomość Polaków dotycząca zagrożeń i nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą się wydarzyć w ich domu.

 
Polacy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie mogą się wydarzyć w ich domu
 
Polisa chroni właścicieli przed konsekwencjami niespodziewanych zdarzeń. Szczególnie tymi finansowymi:  „Na przestrzeni ostatnich kilku lat na rynku widać wzrost zainteresowania Polaków polisami mieszkaniowymi. Potwierdzają to także nasze dane, według których odnotowujemy coroczny kilkuprocentowy wzrost sprzedaży ubezpieczeń mieszkaniowych” – podkreśla Beata Żukowska, ekspert Concordii Ubezpieczenia.
 
Inne działania dotyczące bezpieczeństwa naszych domów
 
Badanie unaocznia, ze 64% Polaków przyznaje, że opuszczając dom na dłużej niż 24h, pozostawia go pod opieką innych domowników. To ważne, aby na miejscu był ktoś, kto w nieprzewidzianej sytuacji szybko zareaguje, np. wzywając pomoc odpowiednich służb. Jednak to nie wszystko. 59% Polaków przed wyjazdem dokładnie zamyka okna w całym mieszkaniu, co przynajmniej w podstawowym stopniu zabezpiecza dom przed włamaniem i kradzieżą. Z kolei 55% odłącza wszystkie urządzenia od prądu, przewidując ewentualne szkody wynikające z przepięcia lub pożaru wynikającego z uderzenia pioruna podczas burzy. 40% badanych przyznaje także, że zakręca zawór wody, obawiając się zalania mieszkania – swojego lub sąsiadów.
 
Kampania „Przełącz się na bezpieczeństwo” przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa
 
Beata Żukowska, ekspert Concordii Ubezpieczenia dodaje, że o wszystkich zasadach bezpieczeństwa eksperci przypominają w ramach kampanii  „Przełącz się na bezpieczeństwo”:  „Musimy pamiętać, że bezpieczne mieszkanie to takie, które jest odpowiednio zabezpieczone przez przezornych właścicieli, zdających sobie sprawę z tego, jakie dodatkowe kroki podjąć, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód. Dobra polisa mieszkaniowa, dostępna także w Concordii Ubezpieczenia, zapewni dodatkowy spokój i środki, w przypadku zaistnienia niechcianego zdarzenia”.
 
Źródło: www.concordiaubezpieczenia.pl
 
*Kantar Public na zlecenie Concordii Ubezpieczenia.
**Kantar TNS doradca klientów  w obszarach innowacji, wizerunku marki, komunikacji i relacji z klientami, w oparciu o eksperckość i wiodące na rynku rozwiązania.