Na mocy obowiązujących przepisów każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu mechanicznego jest zobligowany do zakupu ubezpieczenia OC. Co jednak z prawem jazdy? Czy jest ono potrzebne do zawarcia umowy? Czy można ubezpieczyć auto bez prawa jazdy? 

Czy można kupić OC bez prawa jazdy? 

Na mocy obowiązującego prawa, każdy zarejestrowany w Polsce pojazd mechaniczny musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. W praktyce oznacza to, że każdy posiadacz samochodu – nawet ten, który nie ma uprawnień do kierowania nim – jest zobligowany do zakupu ubezpieczenia OC

Jak w takim razie wyliczana jest składa za OC? Każdy ubezpieczyciel podchodzi do tej kwestii nieco inaczej. Kalkulacja składki to nic innego jak szacowanie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia kolizji lub wypadku. Dlatego istotnym elementem całego procesu jest doświadczenie za kierownicą osoby wskazanej, jako głównego użytkownika pojazdu. 

A co w sytuacji, gdy właściciel polisy nie jest w stanie określić, kto będzie jeździć pojazdem? Wówczas ubezpieczyciel bierze pod uwagę inne czynniki takie jak: wiek posiadacza auta, jego stan cywilny, fakt posiadania dzieci, czy miejsce zamieszkania oraz rodzaj samochodu. Na podstawie tych parametrów dokonywana jest wycena konkretnej polisy oraz oszacowanie potencjalnego ryzyka związanego z objęciem ochroną ubezpieczeniową danego pojazdu. 

Kto gromadzi zniżki OC? 

Osoby, które nie posiadają prawa jazdy a zamierzają kupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mogą się zastanawiać, kto w takim przypadku gromadzi zniżki OC. Dlatego warto wiedzieć, że wówczas historia ubezpieczeniowa jest przypisywana do konta właściciela pojazdu – nawet jeśli nie ma on prawa jazdy. Zniżek nie gromadzi kierowca, który podczas zawierania umowy OC został wskazany wyłącznie jako główny użytkownik samochodu, a właścicielem pojazdu pozostaje inna osoba. 

Ubezpieczenie samochodu bez prawa jazdy 

Warto podkreślić, że ubezpieczenie samochodu bez prawa jazdy jest możliwe. Co więcej, ubezpieczyciel nie może odmówić wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej samochodu właścicielowi, który nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdu. 

Pamiętajmy też, że brak OC może wiązać się z nałożeniem na właściciela samochodu mandatu oraz innymi dotkliwymi karami finansowymi – w tym grzywną nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. I mimo tego, że można posiadać i ubezpieczyć auto bez posiadania prawa jazdy, to prowadzenie samochodu bez odpowiednich uprawnień jest zabronione. 

Źródło: LINK4